MUHTEVA (türkçe) anlamı
içerik.
MUHTEVA (türkçe) anlamı
1. Bir şeyin içindeki
2. içerik:
Nesir olarak Naima Tarihi'ni hem muhteva hem ifade bakımından beğenirim.- B. Felek.
MUHTEVA (türkçe) fransızcası
1. contenu [le]
MUHTEVA (türkçe) almancası
1. der inhalt
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yakıt

Enerji üretmek için yakılabilen herhangi bir madde. Havada yanarak veya nükleer reaksiyonlarla ısı elde etmeye elverişli madde. Yakıtların çoğunluğu hava veya hava içerisindeki oksijenle yanabilen karbon türü maddeler ihtivâ eder. Uranyum gibi nükleer reaksiyonla ısı açığa ...

Gıda

Gıda öncelikle Karbonhidratlar, Yağlar, Su ve/veya Protein lerin karışımından oluşan bir unsurdur. Bir hayvan veya insan tarafından beslenme veya istek ve arzuyla yenebilir veya içilebilir. Bahse konu olan gıdalar bitki, hayvansal kaynaklardan veya Mantar gibi diğer kategorilerden veya ...

Nazım

Dizmek sıralamaktır. Edebiyatta, sözün ölçülü ve ahenkli olarak söylenmesine denir. Nazım ölçülü ve ahenkli olarak söylenmiş veya yazılmış sözlerin genel adıdır. Bu bakımdan nazım ile şiir arasında fark vardır. Her şiir bir nazımdır, ama her nazım şiir olmayabilir. ...