Muhyiddin I��Bn Arabi

Muhiddin Mehmed İskilibi

İbn-i Bacce

on ikinci yüzyıldaEndülüs’te yetişen felsefeci ve mûsikî üstâdı ve bilim adamı. İsmi, Muhammed bin Yahyâ bin Sâig olup, künyesi Ebû Bekr’dir. İbn-i Bacce diye meşhur oldu.

ibn-i rüşd

on üçüncü yüzyılda Endülüs’te yetişen meşhur filozof, doktor astronomi bilgini ve matematikçi. İsmi, Muhammed bin Ahmed olup, künyesi Ebü’l-Velîd’dir. Babası, Kurtuba kâdısıydı.

ibn-i sina

İbn Sina, tam adı EBU ALİ EL-HÜSEYİN BİN ABDULLAH BİN SİNA, Latince AVICENNA (d.980, Buhara - ö. 1037, Hemedan, İran), en büyük İslam bilginlerinden olan filozof ve hekim. İslam düşüncesinde Farabi'yle başlayan Aristotelesçi (Meşsaî) felsef...

İbn-i Kesir

İbn-i Kesir (1300 - 1373) tam adı İmadettin İsmail bin Ömer bin Kesir'dir. 1300 yılında Şam'da doğdu. 1373 yılında Şam'da vefât etti.

İbn Rüşt

İbn Rüşd, tam adı EBU'L-VELİD MUHAMMED BİN AHMED BİN MUHAMMED BİN RÜŞD, Latince AVERRHOES, (d. 1126, Kurtuba [Cördoba] -ö. 1198, Marakeş), İslam gelenekleriyle Yunan düşüncesini bütünleştiren büyük din felsefecisi.

İbn Haldun

İbn Haldun (1332 - 1406) 14. yüzyılın büyük Arap tarihçisi İbn Haldun Doğu'da ve Batı'da ilk tarih filozofu, hatta bazen sosyolojinin habercisi olarak tanınmıştır. Arapça'dan Latince'ye eserlerin çevrilmesi hareketi zayıfladığı için ibn Haldun'un düşünce...

İbn Teymiye

İbn Teymiye, tam adı TAKİYÜDDİN EBU-L ABBAS AHMED BİN ABDÜSSELAM BtN ABDULLAH BİN MUHAMMED BİN TEYMİYE (d. 1263, Harran -ö. 26 Eylül 1328, Kahire), İslam tarihinin en etkili din bilginlerinden biri. Ahmed bin Hanbel'in öncülük ettiği Selefiye akımını izle...

İbn Bacce

Aristotelesçiliği ve Yeni Platonculuğu Endülüs'e taşıyan İbn Bâcce (1095-1138), idarî görevlerinin yanısıra hekimlik de yapmış ve botanik, astronomi ve müzik ile ilgilenmiştir. Aristotelesçidir; Batlamyus'un eksantrik ve episikl düzeneklerini eleştirmiş v...

İbn Rüşd

İbn-i Rüşd ( Arapça: ابن رشد; Künyesi ''Ebū 'l-Velīd Muḥammed ibn Aḥmed ibn Muḥammed ibn Rüşd'' ابوالوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد; Latince: Averroes, d. 14 Nisan 1126 - ö. 10 Aralık 1198), Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhcı, matematikçi ve tıpçı...