Muin’ed-din Nasır-ı Hüsrev

Cemal Abdül Nasır

Cemal Abdül Nasır (1918 - 1970) Mısır Devlet Başkanı. 1918 yılında dünyaya geldi. Mısır'da askeri bir darbeyle yönetime el koyan Nasır Süveyş Kanalını millileştirmesiyle, Arap dünyasının lideri haline geldi. Arap milliyetçiliğinin ve ABD ile Sovyet Rusya...

Abdulbaki Nasır Dede

ABDULBÂKÎ NÂSIR DEDE (1765-1821)18.YÜZYILIN ikinci yarısında ve 19. yüzyılın başlarında yaşamış Türk mûsikîsi bilgini ve bestekarıdır.

Fâtımîler devrinde Alevîler

Fâtımîler devrinde Alevîler Hicrî üçüncü asırda Afrika’da devam eden propagandalar neticesinde Fâtımîler’in yayılmaları da daha hızlı ilerlemekteydi. Doğudan batıya doğru durmadan akın eden Alevîler Ehl-i Beyt’in maruz kaldıkları haksızlıkları en feci bir...

Naser Sadeghi

Naser Sadeghi, İranlı eski futbolcu.

Nasır-ı Hüsrev

Nâsır Hüsrev, tam adı Muin’ed-Dîn Nâsır-ı Hüsrev el-Mervazi el-Kubadiyani (d. 1004, Kubadiyan, Merv, Horasan(bugün Tacikistan)-ö. y. 1072/77, Yumgan, Bedehşan, Orta Asya (bugün Afganistan)) Türkistan Bâtınîliği ve Pamir Alevîliği’nin kurucusu, şair, ilahi...

Nasır (anlam ayrımı)

Nasır, halk dilinde kalınlaşmış deri anlamı geliyor.