Birçok mühendislik dalında sistemlerin (sonsuzküçük parçaları göz önünde bulundurularak) maruz kaldığı normal ve kayma gerilmelerini hesaplayarak, bu hesaba göre tasarım yapabilmeyi sağlayan ders. Parçaların maruz kaldığı eğilme momenti, burulma momenti, her yöndeki kuvvetler ve basıncın (basınçlı tanklarda) oluşturduğu gerilmeler hesaplanır. Daha sonra Makine Elemanları dersinde, Statik Hasar Teorileri ve Yorulma hesapları da işin içine girer.İnşaat Mühendisliği'nin temel derslerinden birisidir...

MUKAVEMET (türkçe) anlamı
1. 1 . Dayanma
2. karşı durma
3. karşı koyma
4. direnme
5. direniş
6. dayanırlık
7. Şuurlu
8. realist ve uyanık bir mu-kavemet cephesinin mevcudiyetine ne büyük ihtiyaç vardı- S. Ayverdi.
9. 2 . fizikDirenç.
10. Atasözü
11. deyim ve birleşik fiiller
12. mukavemet etmek (veya göstermek)
mukavemeti kırılmak
MUKAVEMET (türkçe) anlamı
13. dayanma
14. karşı durma
15. karşı koyma.direnme
16. direniş
17. dayanırlık
18. direnç.direnç.
MUKAVEMET (türkçe) ingilizcesi
1. n. resistance,
MUKAVEMET (türkçe) fransızcası
1. résistance [la]
MUKAVEMET (türkçe) almancası
1. der Widerstand

Mukavemet hakkında detaylı bilgi

 • Arapça kökenli bu kelime;
 • Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
 • (fizik) Direnç


anlamlarına gelir.

Birçok mühendislik dalında sistemlerin (sonsuzküçük parçaları göz önünde bulundurularak) maruz kaldığı normal ve kayma gerilmelerini hesaplayarak, bu hesaba göre tasarım yapabilmeyi sağlayan ders. Parçaların maruz kaldığı eğilme momenti, burulma momenti, her yöndeki kuvvetler ve basıncın (basınçlı tanklarda) oluşturduğu gerilmeler hesaplanır. Daha sonra Makine Elemanları dersinde, Statik Hasar Teorileri ve Yorulma hesapları da işin içine girer.İnşaat Mühendisliği'nin temel derslerinden birisidir.

İnşaat mühendisliği bölümünün de temel dersleri arasındadır.Statik ve dinamik derslerindeki temeller alındıktan sonra mukavemet dersi gelir. Mukavemet ise betonarme Yapı Statiği ve çelik yapılar derslerinin temelini, mantığını oluşturur.

Genel olarak şu konuları incelemektedir:

 • Gerilme
 • Eksenel Yüklemede Gerilme Şekil Değiştirme
 • Burulma
 • Basit Eğilme
 • Enine Yükleme
 • Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri
 • Kiriş ve Mil Tasarımı
 • Kolonlar ve Kolon Tasarımı
 • Plastik-Elasto Plastik Şekil Değiştirme
 • Bileşik Eğilme Halleri


Kaynaklar

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türk Mukavemet Teşkilatı

1 Nisan 1955'te faaliyete geçen ve Türklere saldırmaya başlayan, Türk köylerini yakıp yıkan, EOKA tedhiş örgütüne karşı, Türk halkının savunmasını yapacak bir örgütlenme gereksinimini duyan Kıbrıs Türkleri, önceleri çeşitli mukavemet grupları oluşturmuştur. Bunlar ...

Hindi

Hindi (Meleagris gallopavo); Alm. Truthan, Fr. Dindon sauvage (m), İng. Turkey. Familyası: Sülüngiller (Phasianidae). Yaşadığı yerler: Evcil ve yabani olarak Eski ve Yeni dünya kıtalarında. Özellikleri: Başı ve boynu çıplak, koyu kahverenkli tüyleri maden parıltılıdır. Erkekler ...

Metal

Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği gösteren elementler sınıfı. Metallerin yaygın bir şekilde kullanılmaları, istenilen şekle getirilebilme ve diğer metallerle karışımlarının kontrol altında tutularak, mukavemet ve diğer özelliklerinin arttırılabilmesindendir. Metallerin ...

Propaganda

Propaganda bir amaca hizmet eden çok belirli bir mesaj sunumudur. Mesaj doğru olsa da yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir. Genellikle politikada kullanılır ve hükümetler ve politik partiler tarafından desteklenir.