Multifarious

Diğer anlamları

Multifarious

1. anlamı s. çok çeşitli, türlü türlü. ,çeşitli.
2. anlamı çeşitli. türlü. çeşit çeşit.

Multifarious

Multifarious İngilizce anlamı ve tanımı

Multifarious anlamları

  1. (a.) Having parts, as leaves, arranged in many vertical rows.
  2. (a.) Having multiplicity; having great diversity or variety; of various kinds; diversified; made up of many differing parts; manifold.

Multifarious tanım:

Kelime: mul·ti·far·i·ous
Söyleniş: "m&l-t&-'far-E-&s, -'fer-
İşlev: adjective
Kökeni: Medieval Latin multifarius, from Latin multifariam in many places
: having or occurring in great variety : DIVERSE
- mul·ti·far·i·ous·ness noun

Multifarious ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Many-sided,

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.