Musa ��Elebi

Musa Çelebi

Musa Çelebi ( .... - 1413), Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğullarından biridir. Babasının sağlığında Rumeli'de akıncı beyi oldu. Ankara Savaşı'na kardeşleri ile birlikte katıldı ancak babası Yıldırım Bayezid ile beraber Ti...

fetret devri

Fetret Devri, Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu olan Timur'a yenilip esir düşmesi sonucu ortaya çıkan döneme verilen isim. Yıldırım Bayezid'in dört oğlu arasındaki taht kavgaları nedeniyle...

Çamurlu Muharebesi

Çamurlu Muharebesi, 5 Temmuz 1413 tarihinde Osmanlı tahtı için mücadele eden Yıldırım Bayezid'in oğulları Musa Çelebi ile Mehmet Çelebi arasında Çamurlu'da bugünkü Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında meydana gelmiş bir muharebedir. Muharebeyi kazan...

Şehzade Süleyman Çelebi

Şehzade Süleyman Çelebi 1377 yılında doğdu. Yıldırım Bayezid'in oğludur. 1390'da Manisa ve Balıkesir sancakbeyliğine atandı.

Mansa Musa

Kankan Musa

Devletşah Hatun

Bayezid'in Üçüncü eşi; Osmanlı Şehzâdeleri İsa Çelebi, (Düzmece) Mustafa Çelebi ile Büyük Musa Çelebi Han’ın öz annesidir. Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın

Eyüp Muharebesi

Eyüp Muharebesi, 15 Haziran 1410 tarihinde, 1402 Ankara Muharebesi sonrası Fetret Devri'ne giren Osmanlı Devleti'nin, Padişah Yıldırım Bayezid'in oğulları Süleyman Çelebi ve Musa Çelebi arasında İstanbul'un surlarının kıyısında bugün Eyüp ilçesinin bulund...

Devlet Şah Hatun

Devlet Şah Hâtûn, دولت خاتون