Musa B��Y��K

Mansa Musa

Kankan Musa

Diyarbakır'da 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri

Güzel Y 7. Garo Paylan Y 8. Dersim Dağ Y 9. Musa Farisoğulları Y 10. Abdurrahim Durmuş 11. Mehmet Temizyüz 12. Ferda Fahrioğlu Akın Yok Cumhur İttifakı

Vadedilmiş topraklar

Vadedilmiş topraklar Yahudilik inancına göre Hazreti Musa'nın Filistine girene kadar dolaşmış olduğu toprakların bir gün Yahudi milletinin kontrolüne gireceği inancı.

Betacoronavirus

Gao, K.; Chan, K. H.; Zheng, B. J.; Woo, P. C.; Yuen, K. Y. (2010). "Coexistence of different genotypes in the same bat and serological characterization

B. B. K.

Kafadan bacaklı gagası

Life Web Project. ^ a b Tanabe, K., Y. Hikida & Y. Iba (2006). Two coleoid jaws from the Upper Cretaceous of Hokkaido, Japan. Journal of Paleontology 80(1):

Abdal Musa

Abdal Musa, Hacı Bektaş'ın önde gelen ardıllarındandır (Alevilikte: halifelerinden). Söylenceler O'nu Anadolu'nun gözcüsü olarak gösterirler. Bektaşi meydanındaki oniki posttan onbirincisi olan “ayakçı postu” O'nundur ve “Abdal Musa Postu” olarak adlandır...

Yatağan Baba Tekkesi

Söylenceye göre, Yatağan Baba Hacı Bektaş`ın halifesi ve Abdal Musa`nın piridir. Yatağan Baba`nın mezarı ve tekkesi Muğla`dadır. Zengin ve önemli bir tekkedir. Paul Lukas XVIII. y. yılın başlarında bu tekkeyi gezmiştir. Tekke, 1826`da devletçe yıkılan Bek...

B.B.K.