--}}

Musa Kazım Efendi

Musa Kazım Efendi (d. 1858- ö. 1920) Osmanlı Devleti`nin son yıllarında 4 kez şeyhülislamlık görevini üstlenmiş din adamı

Musa Kazım Efendi (d. 1858- ö. 1920) Osmanlı Devleti`nin son yıllarında 4 kez şeyhülislamlık görevini üstlenmiş din adamı

Musa Kazım Efendi, 1858 yılında Erzurum`un Pehlivanlı köyünde doğdu. Balıkesir`de Selahaddin Ali Şuuri ve Lutfi Efendilerden, İstanbul`da da Kazasker Eşref ve Hoca Şakir Efendilerden ders aldı. Müderrisliği döneminde Hukuk Mektebinde, Mektebi Sultani, Dar-ül Fünun ve Dar-ül Muallimin`de hocalık yaptı. 1907`de Bab-ı Fetha Tetkik-i Müellefat Başkatipliğine ve daha sonra da kurul üyeliğine getirildi. İttihat ve Terakki`nin bilim kuruluşunda yer aldı. II. Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) İbrahim Hakkı Paşa, Mehmed Said Paşa, Said Halim Paşa ve Talat Paşa kabinelerinde dört kez şeyhülislam olarak görev aldı. I. Dünya Savaşından sonra, İttihat ve Terakkinin önde gelen öteki üyeleriyle birlikte tutuklanarak 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Sürgüne gönderildiği Edirne`de 1920 yılında öldü.

Eserleri

Musa Kazım Efendi, Sırat-ı Müstakim ve İslam gibi dergilerde yazdı. Başlıca eserleri arasında, Usul-ü Meşveret ve Hürriyet (1908) İslam`da Cihad (1917), Sure-i İhlas ve Alak Tefsirleri (1918), Külliyat-ı Seyhülislam Musa Kazım (1920) sayılabilir. Musa Kazım Efendi, ayrıca Şeyh Bedreddin`in Varidat adlı eserini Türkçe`ye çevirmiştir.

başlangıç kutusu sıra kutusu| önce = Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi| başlık= Osmanlı Şeyhülislamı | yıllar= 1910 - 1911| sonra= Abdurrahman Nesip Efendi sıra kutusu| önce = Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi | başlık= Osmanlı Şeyhülislamı | yıllar= 1916 - 1918| sonra= Ömer Hulusi Efendi bitiş kutusu

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.