Klasik Türk müziğinin Batılı anlayışla yeniden işlenmesi yolunda yaptığı çalışmalarla tanınan besteci ve eğitimci Musa Süreyya Bey 2 Aralık 1932'de İstanbul'da öldü. 1884'te İstanbul'da doğan Musa Süreyya Bey ilk müzik derslerini ünlü bir besteci ve girift virtüozu olan babası Giriftzen Asım Bey' den aldı.

Musa Süreyya Bey

Klasik Türk müziğinin Batılı anlayışla yeniden işlenmesi yolunda yaptığı çalışmalarla tanınan besteci ve eğitimci Musa Süreyya Bey 2 Aralık 1932'de İstanbul'da öldü. 1884'te İstanbul'da doğan Musa Süreyya Bey ilk müzik derslerini ünlü bir besteci ve girift virtüozu olan babası Giriftzen Asım Bey' den aldı. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonr müzik öğrenimi görmek üzere devlet bursuyla Almanya'ya gönderildi; Berlin Kraliyet Akademisi ve Stern Konservatuvarı'nda öğrenim gördü (1910-1915). Yurda dönüşte Darülelhan'ın (İstanbul Belediye Konservatuarı) başına atandı, çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1931' de sağlık nedenlerini ileri sürerek Darülelhan' dan ayrıldı. Türk ve Batı müziğini iyi bilen Musa Süreyya Bey her alanda da besteler yaptı. Batılı anlayışla sesli marşlar, lidler, etütler ve çocuk şarkıları besteledi. Bunların en ünlüsü Mülkiye Marşı'dır. Makamsal çığırda birçok şarkı da besteleyen Musa Süreyya Bey'in en tanınmış şarkıları arasında, "Sen sanki baharın gülüsün sen çiçeğimsin" (hüzzam), "Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım" (nihavent), "Sensiz geceler geçti hayalat ile bihab" (suzinak) sayılabilir. 

Yanıtlar