Muslim

Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir. Sünni, Zeydi ve İmami Şii İslam inancına göre, Allah'a ve Allah'ın birliğine, Muhammed'in son peygamber olduğuna inanan kimselere denir.

MUSLIM (almanca) türkçe anlamı
1. i. Müslüman (m)
MUSLIM (inglizce) türkçe anlamı
2. i. müslüman
3. s. müslüman
4. İslâm
MUSLIM (türkçe) anlamı
5. s.
6. i. Müslüman.
7. Müslüman,Müslüman,Müslüman.
8. 2. anlamı müslüman.
1. n. adherent of Islam (also Moslem)
2. adj. of or pertaining to Islam
associated with the Islamic culture or religion,
Muslim (almanca) ingilizcesi
3. adj. of or pertaining to Islam
4. associated with the Islamic culture or religion,

Muslim İngilizce anlamı ve tanımı

Muslim anlamları
    (noun) See Moslem.
Muslim tanım:
Kelime: Mus·lim
5. Söyleniş: 'm&
6. z-l&
7. m
8. 'mus-
9. 'muz-
10. İşlev: noun
11. Kökeni: Arabic muslim
12. literally
13. one who surrenders (to God)
14. 1 : an adherent of Islam
15. 2 : BLACK MUSLIM
16. - Muslim adjective
17.
Muslim ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Mohammedan
18. Moslem
19. Muhammadan
20. Muhammedan
21.
Muslim (almanca) fransızcası
1. n. musulman (m)
Muslim (ingilizce) almancası
1. n. Moslem
2. Anhänger des Islams
3. adj. Moslem
Muslim (ingilizce) italyancası
1. agg. musulmano
Muslim (ingilizce) ispanyolcası
1. s. musulmán
2. adj. musulmán
3. mahometano
Muslim (ingilizce) portekizcesi
1. s. muçulmano
2. adj. muçulmano
3. relativo à religião islâmica
Muslim (ingilizce) flemenkcesi
1. bn. moslim

Muslim hakkında detaylı bilgi

Muslim ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Müslüman

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ebu Muslim Horasani

Ebu Muslim Horasani serdar ve hakim olup, Horasan’daki dini ve siyasi hareketin başına geçerek, Emevileri deviren ve Abbasileri tahta çıkaran komutan. Soyu, nereli olduğu ve nasıl yetiştiği hakkında kesin bilgi yoktur. Sikkelerinde adı Abdurrahman bin Müslim olarak zikredilir. Bir ...

Dervish

Dervish.İrlanda`lı ünlü müzik grubu.1989`da kurulmuştur.2007 Eurovision Şarkı Yarışması`nda İrlanda adına They Can`t Stop The Spring adlı şarkıyla yarışmış fakat sadece Arnavutluk`tan 5 puan alarak sonuncu olmuşlardır.

Emir

Emir, Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay. Zaman zaman askeri önderler için kullanılan emirü'l-müminin unvanını, büyük olasılıkla Kuran'daki Allah'a, peygambere ve aranızda komuta yetkisiyle donatılanlarla (ulu'l-emr) itaat et ...

Fakir

Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Özellikle, yiyecek, içecek, barınma, giyim-kuşam gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak tanımlanabilmektedir.

Hakim

Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.

Harem

Harem Osmanlı sarayında, padişahın annesinin nezâretinde, sarayın hanım, çocuk ve hizmetçilerinin kaldığı bölüm.