Muspelheim

1.Muspelheim (Therion) sözleri

Therion tarafından Secret Of The Runes albümünde söylenen Muspelheim adlı şarkının sözleri.

From the south comes the forces of chaos and destruction.
burn the world and turn it into ashes.
to meet the gods in the final battle of Ragnarok.
The ultimate heat from the world of Muspel will very soon
But the wheel of fate will turn once again
and from the ash a new world will rise.
The firegiant Surt rides with his hords
MUSPELHEIM

- Gudaskymning -

Gudaskymning faller pa gloden
Muspelheim Ragnarok harstamma.
borjar flamma (ur) odets eld I
Muspilli flammor over Jord,

snart kommer Surt att harja.
Jattarna tanda Ragnarok
(och) runor av eld besvarja.
Muspel oppnar sig
Surt som I syd med oraget svard

kommer till kamp pa Vigrid slatt;
kallar pa Muspels soner,
da hjalper inga boner.
Fran syd kommer kaos.

Makter av eld har stormar fram
Jattarna draper guden Frej da
nu skola varlden brinna.
frukta Muspelheim!kommer odets timma.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.