Mustafa Kemal'in Samsun'a ����K������

Fikriye Han

Fikriye Hanım 1887 yılında Selanik'de doğdu. Fikriye Hanım Zübeyde Hanım'ın ikinci eşi Galip Bey'in kardeşinin kızıdır. Genç yaşta bir Mısırlı ile evlenmiş fakat bu evliliği yürütemeyerek, ailesinin yanına dönmüştür.

Fikriye Hanım

Fikriye Hanım (1887 - 1924) Fikriye Hanım 1887 yılında Selanik'de doğdu. Fikriye Hanım Zübeyde Hanım'ın ikinci eşi Galip Bey'in kardeşinin kızıdır. Genç yaşta bir Mısırlı ile evlenmiş fakat bu evliliği yürütemeyerek, ailesinin yanına dönmüştür. 1923...

Şükrü Tezer

Şükrü Tezer (d.1893, Larissa- ö.1969, İzmir), Türk asker, bürokrat.

İngiliz Kemalin Oğlu

Tek Adam (kitap)

Şevket Süreyya Aydemir'in 1963-1965 yılları arasında kaleme aldığı biyografi kitabı. Aydemir Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatığı üç ciltlik eseri biyoğrafi olduğu kadar bir inceleme-araştırma kitabı da sayılmalıdır. Kitap Mustafa Kemal'in farklı dö...

Hasan Rıza Soyak

Hasan Rıza Soyak (1888 - 1970) 1888 yılında Üsküp'te doğdu. Rüştiye'yi bitirdikten sonra İstanbul'da, Vilayet kaleminde devlet hizmetine girdi; kısa bir süre sonra buradan İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı Sıkıyönetim Komutanlığı hatipliğine geçti (1914...

Kurt Kanunu

''Kurt Kanunu'', ilk baskısı 1969 yılında yayımlanan Kemal Tahir romanı. 1926'da, Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya yapılması planlanan suikast girişiminin arka planını konu alır. Yazar, eserde romanı eski iktidar partisi İttihat ve Terakki Fırk...

Ali Şükrü Bey

1884-1923 yılları arası yaşamış siyaset adamı. 1904'te Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'ni bitirerek bahriye erkanıharp subayı olarak göreve başladı. 1909'da kurulan Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti'nin ikinci başkanı oldu ve Donanma dergisini çıkardı. İ...

Cevat Abbas Gürer

Cevat Abbas Gürer Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri. 1887’de bugün Sırbistan içinde kalan Niş kentinde doğdu. Şerif Abbas Bey’in oğlu. 1 Eylül 1908’de Harp Okulu’ndan Piyade Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Üç ordu emrine verildi. Manastır Harp Okulu’nda öğren...

Mustafa Kemal'in Ağzından Vahdettin

Mustafa Kemal'in Ağzından Vahdettin, Falih Rıfkı Atay'ın I. Dünya Savaşı'nın son yıllarından Samsun'a çıkıncaya değin olan anılarını Mustafa Kemal'in