* 1881 Selanik'te doğdu.* 1893 Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazıldı ve öğretmeni Mustafa Sabri Efendi, kendisine ''Kemal'' ek adını verdi.* 1895 Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

Mustafa Kemal Atatürk kronolojisi

* 1881 Selanik'te doğdu. * 1893 Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazıldı ve öğretmeni Mustafa Sabri Efendi, kendisine Kemal ek adını verdi. * 1895 Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. * 18 Mart 1899 İstanbul'da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı. * 1902 Harp Akademisi'ne girdi. * 11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi'ni bitirdi. Merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'da göreve başladı. * Ekim 1906 Arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. * 20 Haziran 1907 Rütbesi kolağalığa yükseltildi. * Eylül 1907 3. Ordu'ya atanarak Selanik'e gitti. * 13 Nisan 1909 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak üzere Hareket Ordusu'nda kurmay oldu. * 1910 Mahmud Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı. * 13 Eylül 1911 İstanbul'da genelkurmayda göreve atandı. * 27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseltildi. * 18 Aralık 1911 Trablusgarp'da Şark Gönüllüleri komutanlığına atandı. * 9 Ocak 1912 Trablusgarp'da Tobruk Savaşı'nı yönetti. * 27 Ekim 1913 Sofya'ya askeri ateşe atandı. * 1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltildi. * Şubat 1915 Tekirdağ'da 19. Tümen'i kurdu. * 25 Nisan 1915 ANZAK askerlerini Arıburnu'da durdurdu. * 1 Haziran 1915 Albaylığa yükseltildi. * 10 Ağustos 1915 Anafartalar Grubu komutanı olarak İngiliz ve ANZAK birliklerini durdurdu. * 14 Ocak 1916 Edirne'de 16. Kolordu komutanı oldu. * 1 Nisan 1916 Mirlivalığa(tuğgeneralliğe) yükseltildi. * 5 Temmuz 1917 7. Ordu Komutanlığı'na atandı. * Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a döndü. * 31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu. * 19 Mayıs 1919 Samsun'a vardı. * 21/22 Haziran 1919 Amasya Tamimi'ni açıkladı. * 8 Temmuz 1919 3. Ordu Müfettişliği'nden ve askerlikten çekildi. * 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'ne başkan seçildi. * 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'ne başkanlık etti. * 7 Kasım 1919 Meclis-i Mebusan için yapılan seçimde Erzurum'dan milletvekili seçildi. * 27 Aralık 1919 Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara'ya geldi. * 23 Nisan 1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. * 11 Mayıs 1920 İstanbul Divan-ı Harp tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. * 5 Ağustos 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce başkomutan yapıldı. * 23 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı'nı yönetti. * 19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce mareşallik rütbesi ve gazi sanı verildi. * 26 Ağustos 1922 Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetti. * 30 Ağustos 1922 Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. * 8 Eylül 1922 İzmir'i düşmandan kurtardı. * 1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı. * 29 Ocak 1923 İzmir'de Latife Hanım ile evlendi(5 Ağustos 1925'te ayrıldı). * 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi açıldı. * 11 Ağustos 1923 İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi. * 9 Eylül 1923 Halk Fırkası'nı kurdu. * 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. * 3 Mart 1924 Halifelik kaldırıldı. * 20 Nisan 1924 Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. * 17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu(3 Haziran 1925'te kapatıldı). * 25 Kasım 1925 Şapka Yasası kabul edildi. * 26 Aralık 1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi. * 1 Kasım 1927 İkinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi. * 1 Kasım 1928 Latin harflerinin kabulüne ilişkin yasa çıktı. * 12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu(17 Kasım 1930'da dağıldı). * 15 Nisan 1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ni kurdu. * 4 Mayıs 1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. * 12 Temmuz 1932 Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni kurdu. * 24 Kasım 1934 Atatürk soyadı verildi. * 27 Ocak 1937 Hatay'ın bağımsızlığı Milletler Cemiyeti'nce kabul edildi. * 10 Kasım 1938 Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti.     

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar