Mustafa Necip (d. ? - ö. 23 Ocak 1913, İstanbul), İttihat ve Terakki üyesi fedai.

Mustafa Necip

Mustafa Necip (d. ? - ö. 23 Ocak 1913, İstanbul), İttihat ve Terakki üyesi fedai. Bab-ı Âli Baskını'nda aktif rol üstlenenlerden biri olan Mustafa Necip, Enver Bey ve yanındakilerle birlikte Bab-ı Âli'ye girmiştir. Mustafa Necip, baskın sırasında silahlı çatışmaya giren ve ölen ilk kişidir. Baskın sırasında Sadaret Yaveri Ohrili Nafiz Bey, Enver Bey'in öncülüğündeki darbecilere ateş açmış fakat hiçbirinde isabet bulamamıştır. Yaralanan Nafiz Bey yaver odasına sığınmış, kendisinin ardından odaya giren Mustafa Necip'i ise tek kurşunla öldürmüş fakat kendisi de Mustafa Necip'in silahından çıkan kurşunlarla ölmüştür.

Yanıtlar