Mustafa Reşit Özsoy (d. 1885, İstanbul) - (ö. 12 Eylül 1975), Türk siyasetçi.

Mustafa Reşit Özsoy

Mustafa Reşit Özsoy (d. 1885, İstanbul) - (ö. 12 Eylül 1975), Türk siyasetçi. Yüksek Ticaret Okulu ve Hukuk Mektebi mezunudur. Rüsumat Emaneti, Rüsumat Tahlilhane Kitabeti ve 3.Sınıf Katipliği, Söğüt, Merzifon Bidayet Mahkemesi Savcılıkları, Canik, Bursa İstinaf Mahkemesi Üyelikleri, Ankara Savcılığı, 3.ve 2.Sınıf Adliye Müfettişlikleri, Teftiş Heyeti Başkanlığı, Adliye Vekaleti Müsteşarlığı, Danıstay Dava Daireleri Başkanlığı, TBMM III. Dönem (Ara Seçim), IV.,V., VI., VII. ve VIII. Dönem Kayseri Milletvekilliği, VII. Dönem Adliye Encümeni ve VIII. Dönem Adalet Komisyonu Başkanlıkları yapmıştır. Evli ve dört Çocuk babasıdır.

Kaynakça

Yanıtlar