Musul Kalesi

Musul Kalesi II. yy. da Hıristiyanların Hesna Manastırını çeviren surlar Emeviler tarafından genişletilerek şehir kalesi haline getirilmiştir.

Musul Kalesi II. yy. da Hıristiyanların Hesna Manastırını çeviren surlar Emeviler tarafından genişletilerek şehir kalesi haline getirilmiştir. Baştabya ve Hedba adlarıyla da anılan iç kale ile büyük Musul Kalesi İmadeddin Zengi tarafından yaptırılmıştlr. 641 (1243)'te Bedreddin Lülü; 1639'da Hassa Mimarı Tahir Ağa; 1743'te Hacı Hüseyin Celili tarafından tamir ettirilmiştir. Bugün kaleden hiç bir iz kalmamıştır. Bir kısmı 1915, geri kalanı da 1934 yılında yıkılmıştır.

3 km. uzunluğundaki surlar, yarım daire şeklinde iki uçtan Dicle Nehri'ne bitişiyordu. Kazvini'ye göre surlar gayet yüksek ve müstahkem olup etrafı derin bir hendekle çevriliydi. 18 burçlu surun 12 kapısı bulunuyordu. Bab-ul Kiş, Bab-üs Sincar, Bab-ül Beyz, Bab-ul Cisr, Bab-ul İmadi, Bab-ı Künde, Bab-ı Garbi, Bab-ul Irak, Bab-ul Kassabiyn, Bab-ut Top (Topkapı), Bab-üs Saray ve Bab-ul Meşre'a olarak adlandırılan kapılar, Musul ile diğer şehirlere giden yolların başlangıç noktalarını teşkil ediyordu.

Tuğladan yapılan surlar kare şeklinde burçlarla takviye edilmiştir. Kale duvarlarında, diğer Türk kalelerinde olduğu gibi figürlü kabartma ve heykeller bulunuyordu. Bunlardan Sincar Kapısı üzerindeki hayvan figürleri Herzfeld tarafından tanıtılmıştır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.