Musul Vilayeti

Musul Vilayeti Osmanlı Devleti vilayetidir.

Musul Vilayeti Osmanlı Devleti vilayetidir. Tarihi Bağdat Vilayeti'ne bağlı bir sancak olan Musul, 1879 yılında müstakil bir eyalet olmuştur. 11 Kasım 1918 tarihinde Musul Vilayeti, Birleşik Krallık tarafından ele geçirilmiş ve yürürlükten kaldırılmıştır. 1919 yılında Musul, Milletler Cemiyeti tarafından Birleşik Krallık'a verilmiş ve Birleşik Krallık Mezopotamya Mandası'nın bir parçası olmuştur. 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Antlaşması ile Birleşik Krallık Mezopotamya Mandası'nın bir parçası olduğu kesinleşmiştir. Sancakları *Musul Sancağı, Musul Vilayeti'ne bağlı merkez sancak. Sancağa bağlı kazalar Musul, İmadiye, Zaho, Duhuk, Akra, Sincar, Zibar, Kerkük, Revanduz, Köysancak, Raniye, Erbil ve Salahiye kazalarıdır.Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin Bin Üçyüz Onüç Senesine Mahsus İstatistik-i Umumísi, İstanbul, Alem Matbaası, 1316/1900. *Süleymaniye Sancağı, Musul Vilayeti'ne bağlı sancak. Sancağa bağlı kazalar Süleymaniye, Gülanber, Mamuretülhamidiye, Baziyan ve Şehirpazar kazalarıdır.

Kaynakça

} }

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Musul Vilayeti
Musul Vilayeti