MUTAASSIP (türkçe) anlamı
1. Bağnaz. Bir düşünceye
2. bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen kişi.
MUTAASSIP (türkçe) ingilizcesi
1. adj. fanatic
2. fanatical
3. bigoted
4. strait-laced
5. stuffyn. zealot,
MUTAASSIP (türkçe) almancası
1. fanatisch
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

Ehl-i Salib

Ehl-i Salib Alm. Kreuzfahrer (m.pl.) hist, Fr. Les croisés (m.pl.), İng. Crusaders. Haçlılar, Hıristiyanlar. İslam memleketlerine hücum edip, yakıp yıkan, insanları öldüren mutaassıp Hıristiyan milletler topluluğu. Kudüs’ü Müslümanların elinden almak,İslam devletlerinin ...