MUTEDIL (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Ilımlı:
O
3. tarafsızlığın mutedil duygularından ziyade taraftarlığın şiddetli hırslarından zevk alırdı.- A. ޞ. Hisar.
2 . coğrafya Ilıman.
MUTEDIL (türkçe) anlamı
4. düşünce
5. eylem vb.'de aşırıya kaçmayan
6. ılımlı
7. itidalli.llıman.
MUTEDIL (türkçe) ingilizcesi
1. mild
2. moderate
3. temperate
4. equable ylymly
5. ylyman
MUTEDIL (türkçe) fransızcası
1. tempéré/e
MUTEDIL (türkçe) almancası
1. adj. maßvoll
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mutedil Hürriyetperveran Fırkası

Kasım 1909’da kurulmuştur.

Marsala

Marsala (Yörel Sicilya lehçesi:''Maissala'') İtalya'da Akdeniz adası Sicilya Özerk Bölgesi'nin Trapani ili'nde bir şehir ve yerel idare birimi olarak bir komündur.

Toprak

Toprak hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.