MUTEMET (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Dairelerde
3. iş yerlerinde bazı para işlerine bakan görevli.
2 . eskimiş Kendisine inanılıp güvenilen kimse.
MUTEMET (türkçe) anlamı
4. kendisine inanılıp güvenilen kimse.dairelerde
5. işyerlerinde kimi para işlerine bakan görevli.
MUTEMET (türkçe) ingilizcesi
1. n. trustee
2. pay clerk
3. bailee
4. fiduciary
5. paymaster
MUTEMET (türkçe) fransızcası
1. dépositaire [le][la]
2. payeur/euse [le][la]
MUTEMET (türkçe) almancası
1. der Vertrauensmann
2. der Bevollmächtigte
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mutemet Sokak

İstanbul`un Fatih semtinde Akdeniz Caddesi`ne paralel bir sokak.

Hasan Rıza Soyak

Hasan Rıza Soyak (1888 - 1970) 1888 yılında Üsküp'te doğdu. Rüştiye'yi bitirdikten sonra İstanbul'da, Vilayet kaleminde devlet hizmetine girdi; kısa bir süre sonra buradan İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı Sıkıyönetim Komutanlığı hatipliğine geçti (1914). Aynı yıl 1. ...

Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji bir bilim dalı olarak, XIX. yüzyıldan beri kendi içinde tarihsel gelişim ve değişim geçirerek, diğer bilim dalları arasında yerini almıştır. Eski toplumların bütün yapıp etmeleri (beslenme tarzları, ürettikleri ürünler, savaşları...) maddi kalıntıları, maddi ...