Mutfak Tuzu

Tuz, bir asit ve bazın reaksiyonuyla oluşur.

Mutfak tuzu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: tuz


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mutfak Tuzu ilgili konular

 • Halite

  Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. İzometrik kristalleri oluşturur.
 • Kaya tuzu

  Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. İzometrik kristalleri oluşturur. Mineral tipik olarak renksiz ya da sarıdır; ancak yabancı maddele
 • Amonyum karbonat

  Hamur kabartmada maya olarak kullanılan karbonik asidin amonyum tuzu, nişadır kaymağı.
 • Kayatuzu

  Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. İzometrik kristalleri oluşturur.
 • Oksalik asit

  Oksalik asit, bitki kökenli en tanınmış organik asitlerden biri.Kimyasal formülü (COOH)2'dir. Tabiatta; sodyum tuzu halinde kuzukulağı bitkisi
 • Sofra tuzu

  Yemek tuzu, kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. İnsan dahil tüm canlıların besin kaynaklarından
 • Azotit

  Nitröz asidin tuzu.
 • Tampon Çözeltiler

  Kimyâda az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilâvesiyle, hidrojen iyonu derişimi değişmeyen çözeltiler. Çok seyreltik asit veya bazın
 • Mutfak tuzu

  Tuz, bir asit ve bazın reaksiyonuyla oluşur.
 • Pikrat

  Pikrat pikrik asit (2,4,6-trinitrofenol) tuzu veya esteridir. Pikrat ayrıca pikrik asidin birçok aromatik hidrokarbonlar, aromatik amineler, alifati