Mutlak Nem

Kısaca: Mutlak nem, havanın hacim birimi (m³) başına içerdiği su buharının gram cinsinden ağırlığına denir. En basit ifade tarzı olmasına rağmen bağıl neme nazaran daha az kullanılır. ...devamı ☟

Mutlak nem, havanın hacim birimi (m³) başına içerdiği su buharının gram cinsinden ağırlığına denir. En basit ifade tarzı olmasına rağmen bağıl neme nazaran daha az kullanılır.

Hacmin esas alındığı bu değerlendirmede havanın içerdiği su buharı miktarı sıcaklığa bağlıdır. Zira çevresinden hacim olarak soyutlandıktan sonra basınç değişikliklerine maruz kalsa da o hacme giren havanın miktarı değişmeyeceğinden içersinde tutabileceği su buharı miktarı sadece sıcaklıktan etkilenecektir.

Burada, 1 m³ havanın belirli bir sıcaklık derecesinde tutabileceği en yüksek su buharı miktarı "doygunluk nemi" olarak ta tanımlanabilir. Mutlak nem buharlaşma olanaklarına bağlıdır. Özellikle yüksek sıcaklıkta ve buharlaşmaya elverişli yüzeylerde fazla olur. Bu nedenle ekvatordan kutuplara, kıyılardan iç kısımlara ve yükseklere doğru azalır. Yazın kıştan, gündüzleri de gecelerden fazladır.

Kaynaklar

Vikipedi

mutlak nem

Salt nem.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mutlak nem
1 yıl önce

Mutlak nem, havanın hacim birimi (m³) başına içerdiği su buharının gram cinsinden kütlesine denir. En basit ifade tarzı olmasına rağmen bağıl neme nazaran...

Mutlak nem, Bağıl nem, Buhar, Ekvator, Gram, Hava, Kış, Yaz, Kutuplar
Nem
1 yıl önce

Nem, havada bulunan su buharına denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim hacimdeki nem miktarıdır. Gram/metreküp...

Nem, Su
Bağıl nem
4 yıl önce

ekvatoral bölge ve deniz kıyıları gibi yerlerde fazladır. Bağıl nem (b), mutlak nem (m) ve azamî nem arasında b = m : a ⋅ 100 {\displaystyle b=m:a\cdot 100} bağıntısı...

Bağıl nem, Buharlaşma, Fizik, Sıcaklık, Taslak, Yoğunlaşma
İlkadım
1 yıl önce

nisbi nem ortalaması %73'tür. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında bu rakam ortalama %77-79'a ulaşır. Aralık ayında ise %70'e düşer. İlçenin mutlak nemi...

Yağış
1 yıl önce

ısınan havanın yükselerek soğuması sonucunda; sıcaklık düşer, mutlak nem azalır, bağıl nem yükselir. Hava neme doygun hale gelince yağış bırakır. Alçak...

Klima
1 yıl önce

aşırı nem insanlar için rahatsız edici boyutlardadır. Sıcaklığın aynı olmasına rağmen nem oranı yüksek hava daha çok rahatsız edicidir. Mutlak nem: 1 m3...

Klima, Akışkan, Alkol, Amonyak, Basınç, Buhar, Buz, Cam, Carnot çevrimi, Devir, Endüstri
Mağara
1 yıl önce

nem sabitlense de, dışarıdan belli ölçüde etkilenir. Karanlık zonu: Nem ve ısının çok az değiştiği ya da sabit olduğu bu bölümde ışık yoktur. Mutlak karanlığın...

Coğrafya, Jeoloji, Topoğrafya, Nehirler, Akarsular, Düden, Türkiyedeki mağaralar
Toprak verimliliği
1 yıl önce

verimliliğinin sürdürülmesi için mutlak gerekliliktir. Doğal çevrinin devamı açısından gerekli olan toprak biyolojik faaliyeti nem, ışık ve ısı gibi çevresel...