Tek bir kişinin veya bir zümrenin yönetimine dayalı yönetim şekillerine verilen genel ad. Monarşi ve Oligarşiyi kapsar. Halen pek çok ülkede uygulanmaktadır. Mutlaki yönetimlere örnek olarak Roma İmparatorluğu, Osmanlı Devleti verilebilir.

Mutlakiyet

Tek bir kişinin veya bir zümrenin yönetimine dayalı yönetim şekillerine verilen genel ad. Monarşi ve Oligarşiyi kapsar. Halen pek çok ülkede uygulanmaktadır. Mutlaki yönetimlere örnek olarak Roma İmparatorluğu, Osmanlı Devleti verilebilir.

mutlakiyet

Saltçılık.

mutlakiyet

Türkçe mutlakiyet kelimesinin İngilizce karşılığı.
[mutlâkiyet] n. absolutism

mutlakiyet

Türkçe mutlakiyet kelimesinin Almanca karşılığı.
der Absolutismus

İlgili konuları ara

Yanıtlar