MUVAFFAK OLMAK (türkçe) anlamı
1. başarmak
2. başarılı olmak
3. becermek
MUVAFFAK OLMAK (türkçe) ingilizcesi
1. to succeed ba?armak
2. ba?aryly olmak,
MUVAFFAK OLMAK (türkçe) almancası
1. v. triumphieren