Muzaffer Buyruk��U

Muzaffer Şerif Başoğlu

Muzaffer Salihoğlu

Muzaffer Salihoğlu (Yunanca: Mouzafer Sali Oglou, d. 20 Ekim 1913, İskeçe - ö. 19 Ocak 1984 İskeçe), Batı Trakya Türk cemaat liderlerinden, İskeçe Muzaffer

muzaffer

Muzaffer Buyrukçu

Muzaffer Buyrukçu, 1 Şubat 1930 Niğde'nin Fertek'te doğdu, Ağustos 2006 İstanbul'da öldü, Türk hikayeci ve romancı.

Muzaffer Ahmed

Muzaffer Ahmed tam ismiyle Melik Muzaffer Ahmed bin Muavyed Şeyh 1421'de ölen babası Muavyed Şeyh'in yerine daha bebek iken çok kısa bir dönem için ismen saltanat süren Çerkes kökenli Burci Hanedanı'ndan Memluk hükümdarı.

Mustencid (Abbasi)

Muzafferüddin Kökböri

Muzaffarîler

Muzafferiler, İran'ın doğusunda ve güneyinde egemen olmuş hanedan (yaklaşık 1314-1393). Muzafferi egemenliği Isfahan'la Yezd arasında yer alan Meybod kentinin valisi Şerefeddin Muzaffer ile başladı.

Al Mendil

''Al Mendil'', Erdal Erzincan'ın 2002 yılında çıkardığı beşinci solo albümüdür.

Nantes Buyruğu

Nantes Buyruğu, 13 Nisan 1598'de Fransa Kralı IV. Henry tarafından yayımlanmış ve ağırlıklı olarak Katolik olan ülkede Calvinci protestanlara önemli haklar vermiştir. Esas kaygı milli birliğin sağlanmasıydı. Buyruk milli birliği, dinî birlikten ayırmış,...