MUZAHIR (türkçe) anlamı
1. destekleyen
2. yardım eden
3. arka çıkan.