Mysql

Kısaca: MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir. ...devamı ☟

MySQL
MySQL

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir.

UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Kaynak kodu açık olan MySQL`in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir.

Geliştiricileri, 500`den fazlası 7 milyon kayıt içeren 10.000 tablodan oluşan kendi veritabanlarını (100 gigabyte civarında veri) MySQL`de tuttuklarını söylüyorlar.

MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde söz konusu olan erişim hakları sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. MySQL`in 4.0 sürümü ile birlikte "transaction" desteği, 4.1 sürümüyle birlikte de alt sorgu desteği eklenmiştir.

Ayrıca "veri tutarlılığını (referential integrity)" sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veritabanı programcısı VTYS`lerdeki veri tutarlılığı`nın esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlk bakışta TEXT ve VARCHAR'ın aynı veriyi depolayabileceği düşünülür. Ancak ikisi arasında temel farklılıklar var. TEXT alanları ve VARCHAR alanları çalışma şekli birbirinden farklıdır.

VARCHAR aslında ISO SQL: 2003 standardının bir parçası iken TEXT veri tipleri ve standardize edilmemiş olan TINYTEXT'i içerir. Depolama alanı ile ilgili olarak, TEXT veri türleri, bunları içeren tablolardan ve sonuç kümelerinden ayrı nesneler olarak tutulur. Verş depolanırken bir fark görülmez, yani bir TEXT alanı içeren ve birinde bir VARCHAR alanı bulunan bir sorgunun yazılması arasında fark yoktur. Ancak TEXT verisi diğer veriler ile aynı satırda saklanmadığından, TEXT alanlarının sorguda talep edilmesi ile birlikte fazladan harddiskte okuma talebine ihtiyaç duyulur.

VARCHAR'ın satır uzunluğu tablonun maksimum satır uzunluğuyla sınırlandırılmıştır. Bu uzunluk veritabanlarının çoğu için 65.535 bayt civarındadır. NBD'nin farklı sıra değerlerine sahip olduğuna dikkat etmek önemlidir. Teorik olarak VARCHAR'ın maksimum uzunluğu 65.536 bayttır. Karakter serisi çok baytlı karakteri, örneğin UTF-8 kullanıyorsa tabloyu VARCHAR ile tanımlamakta güçlük çekebilirsiniz 

Depolama alanı 255 bayttan büyükse azami uzunlukta saklamak için gereken yük 2 bayt'tır. VARCHAR'ın tablodaki tek satır olduğu ve NULL değerlerine izin vermediği durumda VARCHAR'ın maksimum uzunluğu 65532 bayt'tır. İzin verilen değerden daha uzun bir VARCHAR değeri tanımlarsak, 1118 veya 1074 gibi bir hatayla karşılaşabiliriz.

TEXT verilerinin boyutu, kullanılan TEXT veri türüne bağlıdır. TEXT nesneler olarak saklandığından, nesne tablosundaki sıra yükü, yani 8 veya 16 bayt işaretçidir. Maksimum metin uzunluğu ve TEXT nesnesindeki yükün listesi aşağıdadır

  • MEDIUMTEXT - 16 MB'a kadar, 3 baytlık yük
  • LONGTEXT - 4 GB'a kadar, 4 baytlık yük
  • TINYTEXT - 255 bayta kadar, 1 baytlık yük
  • METİN - 64 KB'ye kadar, üstü 2 bayt

MySQL, varsayılan alanlarının DEFAULT değeriyle oluşturulmasına izin verilirken, TEXT veri türlerinin NULL değerinden daha yüksek bir değere ulaşmasına izin vermez.

Depolama etkileri nedeniyle TINYTEXT yerine VARCHAR kullanılması tercih edilir. Varsayılan değer olarak NULL değerine sahip olmanız gerekiyorsa VARCHAR (veya CHAR) kullanmanız gerekir. Dizeleri yaklaşık 64 Kb'dan daha uzun  depolamak için MEDIUMTEXT veya LONGTEXT kullanın. VARCHAR Büyük değerlerin depolanmasını desteklemez. 

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

MariaDB
2 yıl önce

MariaDB, ilişkisel veritabanı sistemi olan MySQL'in kaynak kodundan türemiş, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılarak ücretsiz olarak kullanılabilen...

XOOPS
6 yıl önce

diye telaffuz edilir. XOOPS esas itibarıyla bir CMS’dir. XOOPS, PHP ve MySQL kullanılarak yazılmış bir sistemler bütünüdür. Bu sistem içerisinde bir...

XOOPS, Apache, Açık kaynak, CMS, MySQL, PHP, Veritabanı, Modül
InnoDB
6 yıl önce

InnoDB, MySQL AB tarafından dağıtılan tüm paketlerde yer alan standart MySQL veri tabanı motorudur. Sistemi diğer kayıt motorlarından ayıran en önemli...

İnternet forumu
2 yıl önce

veritabanı Microsoft tabanlı ise genelde Ms Access, Linux tabanlı ise genelde MySQL'dir. Veritabanı'nın içinde kullanıcı, mesaj, forum, denetim kayıtları ve diğer...

EasyPHP
6 yıl önce

da bilinir) üzerinde PHP ve MySQL'i çabuk ve kolay geliştirebilme imkânı sağlar. Bu paketin içinde Apache server, MySQL database, ve PHP bulunur. Paket...

Wamp
2 yıl önce

WAMP, Windows işletim sistemi üzerinde Apache HTTP Sunucusu, MySQL ve PHP kurulumunu bir arada sunan bir tümleşik sistem yazılımıdır. Kurulumları otomatik...

WAMP, Apache, Linux, MySQL, PHP, Windows
PhpMyAdmin
2 yıl önce

açık kaynak kodlu bir araçtır. Başlıca kullanım amacı İnternet üzerinden MySQL veritabanı yönetimidir. Veritabanı oluşturma ve silme, tablo ekleme/değiştirme/silme...

CPanel
6 yıl önce

giriş yapılabilir, mx kayıtları değiştirilebilir, yeni MySQL veritabanları oluşturulabilir, MySQL veritabanları için kullanıcılar oluşturulabilir, kullanıcılar...