Naili, asıl adı ''Mustafa'' olup İstanbul doğumlu Türk divan şairidir. 17. yüzyılda yaşamıştır. Doğum tarihi bilinmemektedir. şarDevlet memurluğu yapmıştır. Gazel türünde başarılı örnekler veren şair, şiirlerinde anlam derinliğine inmiştir. Sebk-i Hindi akımının temsilcilerindendir.''Naili-i Kadim'' olarak da anılmıştır. Özlü, ahenkli, topluma yönelik şiirler yazma gayreti içinde olmuştur. Soyut ifadeleri ile renkli, veciz ifadeleri Nedim ve Şeyh Galip'i derinden etkilemiştir. ''Naili-i Kadim Di

Nâ'ilî

Naili, asıl adı Mustafa olup İstanbul doğumlu Türk divan şairidir. 17. yüzyılda yaşamıştır. Doğum tarihi bilinmemektedir. şarDevlet memurluğu yapmıştır. Gazel türünde başarılı örnekler veren şair, şiirlerinde anlam derinliğine inmiştir. Sebk-i Hindi akımının temsilcilerindendir.Naili-i Kadim olarak da anılmıştır. Özlü, ahenkli, topluma yönelik şiirler yazma gayreti içinde olmuştur. Soyut ifadeleri ile renkli, veciz ifadeleri Nedim ve Şeyh Galip'i derinden etkilemiştir. Naili-i Kadim Divanı başlıca eseridir.

Yanıtlar