nüfus cüzdanı

Nüfus cüzdanı, vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge. Türkçede kimlik, kafa kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı, nüfus tezkeresi, hüviyet cüzdanı gibi isimlerle de anılır.

Nüfus cüzdanı

frame|right|TC Nüfus Cüzdanı

Nüfus Cüzdanı, bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmi belgelere nüfus cüzdanı denir.

Nüfus cüzdanlarında kişinin adı, soyadı ve medeni hali belirtilir. Türkiye gibi bazı devletlerin nüfus cüzdanlarında kişinin dinini belirten bir bölüm de yer alabilir. Ancak bu durum, din ve vicdan özgürlükleriyle çakıştığı gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Türkçe`de kafa kağıdı, kafa koçanı, nüfus kağıdı, nüfus tezkeresi gibi isimlerle de anılır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar