nükleer fizik

Atomdan yaklaşık on bin kez küçük olan atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız çekirdeklerin ışımalarını araştıran bilim dalı nükleer fiziktir. Kararsız radyoaktif çekirdekler

Nükleer fizik

Atomdan yaklaşık on bin kez küçük olan atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız çekirdeklerin ışımalarını araştıran bilim dalı nükleer fiziktir. Kararsız radyoaktif çekirdekler, alfa parçacığı, beta parçacığı, kütlesiz nötrinolar, pozitronlar gibi parçacıklar da salarlar (bak. radyoaktiflik). Çekirdek özellikleri, saçılım deneyleriyle saptanır. Çok yüksek hızlara çıkarılan yüksek enerjili parçacıklarla bombalanan (dövülen) hedef çekirdeklerin bu çarpışmalardan sonraki dönüşümleri, çekirdek tepkimeleri olarak adlandırılır. Çekirdek bölünmesi ve çekirdek kaynaşması yeni elementlerin oluşmasına yol açan tepkimelerdir.

Nükleer fizik, atomu meydana getiren çekirde˘gin özellikleri ve birbirleri ile yaptıkları etkilesmeler ile ilgilenir. Bu nedenle nükleer fiziği çekiredeiğin statik özellikleri (nükleer yapı) ve dinamik özellikleri (bozunma ve nükleer reaksiyonlar) olmak üzere iki ana kısma ayırabiliriz. Nükleer fizik teknolojik yeniliklerin itici kuvvetini saptayan bir alandır ve günümüzde pek çok kullanım alanına sahiptir.

Nükleer Fiziğe bağlı alanlar (Kullanım alanları)

Nükleer Fizik ve Tıp

: Bu alanda hem teshis hem de tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Nükleer fizik sayesinde yapılan hızlandırıcılarla vücuttaki dokular, kemikler ve organları test edilmekte ve teshiste yardımcı olmaktadır. Proton, nötron veya ağır iyonlar kullanılarak kanserli hücrelerin öldürülmesi yoluyla da tedaviye yardımcı olmaktadır.

Nükleer Fizik ve Endüstri

Bu alanda özellikle, basınç boruları, kaynatıcılar ve diğer büyük metal dökme kalıpların içindeki çatlak ve yarıkların arastırılması yoluyla kontrol alanında kullanılmaktadır.

Nükleer Fizik ve Temel bilimler

  • Biyolojide; Radyografi, Akıskan yüzeylerde kompleks biyomoleküllerin yapısının incelenmesi.
  • Kimyada; elektron spektroskopisi ile kimyasal analiz, Polimerik yapıların incelenmesi, iz elementi analizi.
  • Fizikte; Katıların elektron yapısı, Yüzeylerin ve ara yüzeylerin incelenmesi gibi kullanım alanları
vardır.

nükleer fizik

Türkçe nükleer fizik kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. atomics, nuclear physics

nükleer fizik

Türkçe nükleer fizik kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Kernphysik

İlgili konuları ara

Yanıtlar