Nükleer radyasyon, muhtelif nükleer işlemlerdeki atom çekirdeklerinden dışarıya verilen parçacıklar ve elektromanyetik radyasyon.

Nükleer radyasyon

Nükleer radyasyon (yada; Çekirdek ışınımı), muhtelif nükleer işlemlerdeki atom çekirdeklerinden dışarıya verilen parçacıklar ve elektromanyetik radyasyon.

Silahlar bakımından önemli nükleer radyasyonlar alfa ve beta parçacıkları, gama ışınları ve nötronlardır. Bütün nükleer radyasyonlar iyonlaşma radyasyonlarıdır ancak bu ifadenin tersi doğru değildir. Örneğin iyonlaşma radyasyonları içinde geçen X ışınları, atom çekirdeğinden ortaya çıkmadığı için nükleer radyasyon değildir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar