Nükleozom

Nükleozomun yapısının anlaşılması Roger Kornberg 1974

Nükleozom

thumb|Nükleozom ve ona bağlı ve DNA yapıları]

Nükleozomlar, kromatin üzerinde bulunan, yaklaşık 100 A<sup>0</sup> aralıklarla yerleşmiş 4`lü formda bulunan nükleoproteinleridir. Nükleozomlar, histon proteinlerinden oluşurlar. Nükleozomlar birbirinden linker ya da spacer DNA ile ayrılırlar.

hücrebiyo-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar