N��Kleik Asit

Amit

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

N-metil-D-aspartik asid

Oleik asit

Oleik asit Sıvı gliserid halinde olan bitkisel veya hayvani yağlardan elde edilen doymamış yağ asitlerinin en önemlisi. Formülü C17H33COOH'dır. İki kristal yapıya sahiptir. Alfa oleik asit 13,4°C'de, beta oleik asit ise 16,3°C'de erir. Molekülde, dokuz il...

süt yağı

elma asidi

Elma Asidi Bir monoksi süksünik asit. Açık formülü: H ½ HO¾C¾COOH ½ H¾C¾COOH ½ H şeklinde olup, tabii olarak elma, üzüm, kiraz ve üvezde (uvazda) bulunur. Bu asidin tuzları da birçok bitkilerde vardır. Mesela, tütün yapraklarında kalsiyum, rav...

Omega-9 yağ asitleri

Omega 9 bir esansiyel yağ asididir. Daha çok zeytinyağı gibi ürünlerde bulunan omega 9′un en bilinen örnekleri oleik asit ve mead asit türleridir.

lewis asitleri

lewis bazı

Amitler

AMİTLER Alm. Amiden (f), Fr. Amides, İng. Amides Genel formülü: olan bileşikler sınıfı. Asitlerdeki (OH) yerine bir NH2 (amin) grubunun girmesiyle meydana gelirler. Açil grubuna: amin grubunun girmesiyle organik amitler elde edilir. grubuna amido denir....

Protein birincil yapısı

Peptit ve proteinlerin birincil yapısı, bu moleküllerin yapı birimleri olan amino asitlerin doğrusal sırası, veya daha genel olarak, bir proteini oluşturan atomlar arasındaki kovalent bağların spesifikasyonudur.