N 11

N-11 (İngilizce: Next Eleven, Türkçe karışlığı: Gelecek On Bir), Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, İran, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Türkiye ve Vietnam'dan oluşan, yatırım bankası Goldman Sachs tarafından BRIC'le birlikte dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma potansiyeli taşıdığı bildirilen on bir ülkedir. Banka bu ülkeleri, yatırım ve gelecekteki büyümeleri yönünden umut verici görünümleri sebebiyle 12 Aralık 2005 tarihinde seçmiştir.

N 11

N-11 (İngilizce: Next Eleven, Türkçe karışlığı: Gelecek On Bir), Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, İran, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Türkiye ve Vietnam'dan oluşan, yatırım bankası Goldman Sachs tarafından BRIC'le birlikte dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma potansiyeli taşıdığı bildirilen on bir ülkedir. Banka bu ülkeleri, yatırım ve gelecekteki büyümeleri yönünden umut verici görünümleri sebebiyle 12 Aralık 2005 tarihinde seçmiştir. Goldman Sachs, makro ekonomik istikrar, siyasi olgunluk, pazara açıklık ve yatırım politikaları ile eğitim kalitesi gibi göstergeleri kriter olarak kullanmıştır. N-11 raporu, bankanın 2003'te yayınladığı öne çıkan dört BRİC ekonomileri (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) raporunu takip etmiştir. Seçilen on bir ülkenin sekizi asyadadır. Listedeki tek gelişmiş ülke, onbir ülke arasındaki kişi başına en yüksek gelir ve en büyük ekonomi ile Güney Kore'dir. Diğer tüm ülkeler, gelişmekte olan veya yeni sanayileşen ülkeler sınıfındadır. == Next Eleven countries == * Bangladeş: (Gelişmekte olan ülke, D-8 üyesi ) * Mısır: (ENP, COMESA, D-8 üyesi, G20 üyesi) * Endonezya: (Yeni sanayileşmiş ülkeler, G20 üyesi, D-8 üyesi) * Iran: (OPEC, ECO, D-8 üyesi, G-15 üyesi) * Meksika: (Yeni sanayileşmiş ülkeler, North American Free Trade Agreement (NAFTA), G8+5, G-20 sanayileşmiş ülkeler üyesi, OECD üyesi) * Nijerya: (Gelişmekte olan ülke, D-8 üyesi, G-20 gelişen ülkeler) * Pakistan: (Gelişmekte olan ülke, D-8 üyesi, G-20 gelişen ülkeler üyesi) * Filipinler: (Yeni sanayileşmiş ülkeler, APEC üyesi, G-20 gelişen ülkeler üyesi) * Güney Kore: (Gelişmiş ülke, İleri ekonomi (CIA ve IMF 'ye göre), G-20 sanayileşmiş ülkeler üyesi, ASEAN Plus Three üyesi, APEC üyesi, EAS üyesi, OECD üyesi) * Türkiye: (Yeni sanayileşmiş ülke, Gelişmiş ülke , D-8 üyesi, Gümrük birliği üyesi, G-20 sanayileşmiş ülkeler üyesi, OECD üyesi) * Vietnam: (Gelişen ülke, APEC üyesi) 未來11

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar