Hazreti Muhammed'i övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir. Hazreti Muhammed'in çeşitli özellikleriyle mucizelerinin dile getirildiği bu şiirler daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır. Na't'lara divanların başında tevhid ve münacaatlardan sonra yer verilmiştir. Na't yazmakla ünlü kişilere na't-gü, özel dinsel törenlerde na't okuyanlara ise na't-han denir. ...

NAAT (türkçe) anlamı
1. (Bak Na't)
NAAT (türkçe) anlamı
2. bir şeyin niteliklerini övme.
3. hz. muhammet'in niteliklerini övmek
4. ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside.

Naat hakkında bilgiler

Hazreti Muhammed’i övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir. Hazreti Muhammed’in çeşitli özellikleriyle mucizelerinin dile getirildiği bu şiirler daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır. Na’t’lara divanların başında tevhid ve münacaatlardan sonra yer verilmiştir. Na’t yazmakla ünlü kişilere na’t-gü, özel dinsel törenlerde na’t okuyanlara ise na’t-han denir. Fuzuli’nin "Su Kasidesi divan edebiyatının en tanınmış na’t’ıdır. Türk tasavvuf müziğindeki bir form da bu adla bilinir.

Şarkı Sözleri

Ahmet Özhan tarafından söylenen naat adlı şarkının sözleri.

mübtelâ yi mihnet-i mâsivâyım efendim!
garîk-i bahr-i isyan bir rüsvâyım efendim!

açılsın ne olur cemâl-i pâkinden nikâb!
yüzüne aşinâ-yı pür-vefâyım efendim!

varıp bezmine âjıkân binblr leâl ister,
ben bir garîb-i nâlân u peydayım efendim!

geçerler candan, girenler nûr hâlene bîr kez,
o dertten bin belâya müptelâyım efendim..!

olur mecnûn görenler ruhsârtm a cânân!

kapında mülk-i serap bir gedâyım efendim!

esîr-i dâm-ı firkatte hep yandım yakıldım;
her subh u şâm inleyen tam bir nâyım efendim!

seherler bûy-ı huzurunla tüterken her şeb,
ben neden nâr-ı hasrete yanayım efendim!

kerem eyle bırakma bendeni bu hicranla!
kerem kılmazsan, nasıl dayanayım efendim!

I tarafından söylenen naat adlı şarkının sözleri.

naat-ı

mübtelâ yi mihnet-i mâsivâyım efendim

garîk-i bahr-i isyan bir rüsvâyım efendim

açılsın ne olur cemâl-i pâkinden nikâb

yüzüne aşinâ-yı pür-vefâyım efendim

varıp bezmine âjıkân binblr leâl ister,

ben bir garîb-i nâlân u peydayım efendim

geçerler candan, girenler nûr hâlene bîr kez,

o dertten bin belâya müptelâyım efendim..

olur mecnûn görenler ruhsârtm a cânân

kapında mülk-i serap bir gedâyım efendim

esîr-i dâm-ı firkatte hep yandım yakıldım;

her subh u şâm inleyen tam bir nâyım efendim

seherler bûy-ı huzurunla tüterken her şeb,

ben neden nâr-ı hasrete yanayım efendim

kerem eyle bırakma bendeni bu hicranla

kerem kılmazsan, nasıl dayanayım efendim


İlgili Konu Başlıkları Tümü

ıtri

Itri ( .... - 1712) İstanbul'da doğdu, aynı kentte öldü. Çağdaşlarının, ölümüne tarih düşürmek amacıyla kaleme aldığı mısralar ile, bestelediği yapıtlarda güfte olarak kullandığı şiirlerin yazılış tarihlerine göre, yaklaşık 1630 ile 1640 yılları arasında ...

Nef'i

Türk divan şiirinin en büyük ustalarindan biri olan Nef'î, Erzurum'un Hasankalebucaginda dogdu. Asil adi Ömer'dir. Babasi Ahmed Bey, Kirim Hani Canibeg Giray'in nedimi idi.

Revani

Revani on altıncı asır divan şairlerinden. Edirne'de doğdu. Asıl ismi İlyas Şüca Çelebi'dir. İyi bir tahsil gördü. İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim Hanın iltifatlarına mazhar oldu. Surre Eminliği, Ayasofya Camii Evkaf Mütevelliliğinde bulundu. Bursa'da Kaplıcalar ...

Divan Şiirinde Konular

Divan şiiri konu bakımından çok çeşitlidir. Genel tanımdan da anlaşılacağı gibi öncelikle dün dışı ve dini şiir olmak üzere ikiye ayrılır. Din dışı şiirde başlıca türler şöyle sıralanabilir: Bahariye, cemreviye, dariye, fahriye, iydiye, medhiye, mersiye, gazavatname, ...

Mevlana Türbesi

Mevlana Celaleddin Rumi'nin Konya'daki türbesi. Mevlânâ Celâleddin Rûmi'nin ölümünden sonra Alemeddin Kayser ve Muiniddin Pervane ile karısı Gürcü Hatun tarafından yaptırıldı (1274).

Antalya Müzesi

Antalya Bölgesi Paleolitik Çağdan bugüne kadar sürekli iskân görmüştür. Homeros'un İlyada Destanı'nda bu bölgedeki bazı yer isimlerinin geçmesi, Antik çağlarda Pamphylia denilen bu bölgede, M.Ö. 1200 yıllarında bir yerli halkın varlığını ortaya koymaktadır. Bölge ilk ...