Naile Sultan Korusu

Kısaca: Naile Sultan Korusu, İstanbul'da Beşiktaş ilçesinde yer alan bir korudur. İstanbul Boğazı kıyılarında, Ortaköy-Kuruçeşme semtleri arasında yer alır. Kuzeyde Naciye Sultan Korusu, kuzeydoğuda Halide Hanım Korusu, doğuda Muallim Naci Caddesi (Defterdar Burnu) güneyde Emin Vafi Korusu ve batıda Portakal Yokuşu ile komşudur. Kuzeydoğusunda dik yükseltiler bulunan korunun tepelerinde ise geniş düzlükler bulunur. Yüzölçümü 4.9 hektardır. ...devamı ☟

Naile Sultan Korusu, İstanbul'da Beşiktaş ilçesinde yer alan bir korudur. İstanbul Boğazı kıyılarında, Ortaköy-Kuruçeşme semtleri arasında yer alır. Kuzeyde Naciye Sultan Korusu, kuzeydoğuda Halide Hanım Korusu, doğuda Muallim Naci Caddesi (Defterdar Burnu) güneyde Emin Vafi Korusu ve batıda Portakal Yokuşu ile komşudur. Kuzeydoğusunda dik yükseltiler bulunan korunun tepelerinde ise geniş düzlükler bulunur. Yüzölçümü 4.9 hektardır. Korunun ilk sahibi, Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamit'in kızı Naile Sultan'dır. Koru içinde, kendisi için yaptırdığı büyük bir konak yer almaktadır. Bu konak günümüze de ulaşmış olup Naile Sultan Konağı olarak adlandırılmaktadır. Cumhuriyet kurulduktan sonra Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmani'nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun Maddesi uyarınca Naile Sultan da tüm Osmanlı Hanedanı üyeleri gibi yurtdışına sürgüne gönderilmiştir. 1952 yılında Türkiye'ye döndüğünde, sahibi olduğu mülkleri satışa çıkarmış; koruyla birlikte içindeki yapıları dönemin tüccarlarından Namık Özsoy adlı bir kişiye satmıştır. Günümüzde de özel mülk olan koru, halka açık değildir. Koruda en sık görülen ağaçlar arasında fıstık çamı, kızılçam, selvi, mahlep, atlas sediri, cehri, ıhlamur, çiçekli dişbudak ve manolya sayılabilir. Korunun iç bölümlerine 80'li yıllarda lüks köşk ve villalar yapılmış; Naile Sultan Konağı da bakıma alınmıştır. Koru içindeki sitelere hem sahilyolundan, hem Portakal Yokuşu'ndan ulaşılabilir.

Kaynaklar

*

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.