Nakkare

Kısaca: Kudüm ya da nakkare, yarım küre biçiminde bir çift küçük davuldan oluşan vurmalı bir çalgı. ...devamı ☟

nakkare
Nakkare

Kudüm ya da nakkare, yarım küre biçiminde bir çift küçük davuldan oluşan vurmalı bir çalgı. Din müziğinin önemli çalgılarından “kudüm”, dindışı ve mehter müziğinde “nakkare” adıyla anılır. “Tambur”, “kemençe”, “davul” gibi çalgılarla zenginleştirilmeden önce Mevlevi müziği nin dört temel çalgısından biri (diğerleri “ney”, “rebap” ve “halile”) olan “kudüm”ün, çapları yaklaşık 28-30 cm civarındaki davulları, dövme bakırdan yapılmış olup biri büyük diğeri küçük iki tasa benzer. İki çanağın büyüklüğünün birbirinden farkli olmasının sebebi, icra sırasında farkli tını elde etmek içindir. Yüksekliği ise yaklaşık 16 cm olan taslar, dibe doğru daralırlar. Büyüğünün ağzına iki, küçüğünün ağzına bir milim kalınlığında deri gerilir. Tiz ses veren davul (tek) sola, öbürü (düm) sağa konur. Daha ince bir derinin gerildiği (tek), boyut olarak da (düm)den biraz küçüktür. Devrilip sallanmalarını önlemek için, simit denen, içi pamuk doldurulmuş bir çift meşin halka üstüne oturtulan davullar, “zahme” denilen bir çift ahşap çubukla çalınır. Kudümün bakır gövdesi, metalik tınıyı gidermek amacıyla çoğunlukla dıştan meşinle kaplanır. Ayrıca bakınız *Kös *Goşa Nağara

Kaynaklar

Vikipedi

nakkare

Türkçe nakkare kelimesinin İngilizce karşılığı.
a small kettledrum used in mehter music.

nakkare

mehterhanede yer alan, iki değnekle vurularak çalınan bir tür davul. Nakkare (Kudüm) ağızları deri kaplı , birbirine bağlı farklı büyüklükte iki çömlekten oluşan bir çalgı olup mehterde bunu çalanlara Nakkarezen ismi verilmektedir.

nakkare

Osmanlıca nakkare kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Bak: Nakare)

misafir - 8 yıl önce
Nakkare isminin anlamı iki özdeş çömlek oluşan kaptır. Ancak bu kapların deriden olmasına özen gösterilmalidir.Çünkü deriden yapılmış cisimler daha fazla yani gür ses çıkarır

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nakkare
3 yıl önce

Kudüm ya da nakkare, yarım küre biçiminde bir çift küçük davuldan oluşan vurmalı bir çalgı. Din müziğinin önemli çalgılarından “kudüm”, dindışı ve mehter...

Kaşık (çalgı)
3 yıl önce

kullanılabilir. Eskişehir yöresel kadın halk danslarında bu yöntem kullanılır. Nakkare tarzında: Bir kaşık yüzük ve orta parmak arasında, ağzı sol avuç içinde...

Bendir
3 yıl önce

kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir. Zilsiz büyük def, nakkare ve kudümle birlikte kullanılır. Derisinin iç yüzüne boydan boya gerilen...

Bendir, Mevlevi, Müzik, Taslak, Mağrip
Mehter
3 yıl önce

zurna, boru, kurrenay ve mehter düdüğü gibi nefesli, üflemeli, kös, davul, nakkare, zil ve çevgân gibi vurmalı ya da çarpmalı çalgılar yer almıştı. Tüm çalgıların...

Mehter, 1299, 15 Haziran, 1826, 1911, 1914, 1952, Bando, Cumhuriyetin ilanı, Davul, Dünya
Kaplumbağa Terbiyecisi
3 yıl önce

Ellerini arkasında kavuşturmuş olan adam bir ney tutmaktadır. Sırtında bir nakkare asılıdır ve buna bağlı bir mızrap boynundan aşağıya sarkar. Bazılarına...

Kaplumbağa Terbiyecisi, Ressam, sanat eseri, tablo, yağlı boya, müzayede, değer, Osman Hamdi Bey, fiyatı
Karakoyunlular
3 yıl önce

emirleri en büyük beyler olup yarlıklarda imzaları yer aldığı gibi tuğ ve nakkare sahibi idiler. Başında vezirin bulunduğu Dîvân-ı Vezarret'te bütün mülkî...

Karakoyunlu Devleti, 1380, 1469, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlular, Anadolu, Anadolu Selçuklu Devleti, Avarlar, Babür İmparatorluğu, Batı Göktürk İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu
Ut
3 yıl önce

100 Türk lirası'nın üzerinde Ut, Nakkare ve Buhûrîzâde Mustafa Itrî görseli yer almaktadır....

Ut, Alüminyum, Arapça, Ceviz, Erik, Faruk Türünz, Sarısabır, Zeytin, İbrahim Coşkun, Alto -İzmir , Turkey, Hilmi Taşatan-Karamürsel , Turkey
Ankara Muharebesi
3 yıl önce

yaptığı gibi; iki rekât namaz kıldı ve onun emrinden sonra nefir, borgu ve nakkare sesleri ile birlikte muharebe başladı. İlk olarak Timur ordusunun sağ cenahındaki...