Namlu ����K���� H��Z��

Yohanan Gaddi

yerleşti. Beş oğlu oldu; Gaddi namlı Yohanan, Tarsi namlı Şimon, Makabi namli Yehuda, Horani namlı Elyezer ve Apfus namlı Yonatan."(1. Makabiler 2:1-5 GGKB)

Doğu Azerbaycan Eyaleti'ndeki yerleşim birimleri listesi

Bu liste, İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde bulunan şehir ve köyleri alfabetik düzende içermektedir.

Sırp Kiril alfabesi

Vuk Stefanović Karadžić hazırlanmış alfabedir.Sırp Alfabesi'nde her ses için bir harf oluşturulduğundan yazıldığı gibi okunur. Okunduğu gibi yazılır.

Liouville teoremi (karmaşık analiz)

Karmaşık analizde, Joseph Liouville'in ismine atfedilen Liouville teoremi, sınırlı her tam fonksiyonun sabit olmak zorunda olduğunu ifade eder. Yani, C 'deki her z için |f(z)| ≤ M olan pozitif bir M varsa ve f holomorfsa, f sabittir.

Metro sistemleri listesi

Metro sistemi bir trenle hızlı ulaşım sistemidir. İlk metro Londra'da 1863'te açılan Londra metrosudur. Bugün, Dünya'da 140 civarında metro sistemi bulunmaktadır ve en büyüğü Şanghay metrosudur.

Renkler listesi