Nas��Ral�� Isa

Düzeltilmiş hava sürati

Düzeltilmiş hava sürati (RAS) veya kalibre edilmiş hava sürati (CAS), işarî hava süratinin (IAS) alet, montaj ve konum hataları giderilmiş hali. RAS İngilizce ''rectified airspeed'' ve CAS ''calibrated airspeed'' sözcüklerinin akronimidir. İşarî hava süra...

tardiye

Divan edebiyatında beş dizelik bentlerden oluşan musammat türüdür.

Gal Han

Gal Han - Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrısı. Ateşin ve ocağın devamlılığını sağlar. Al/Hal inancı ile bağlantılıdır. Moğol kökenli bir kavramdır. Türklerdeki Al (Hal) Ana’nın karşılığı olarak düşünülebilir. Tehlikeli ve zaman zaman kızıp ya...

I. Petro (anlam ayrımı)

kralı Latin İmparatoru Konstantinopolisli Peter Papa Peter, nam-ı diğer Apostle Peter Çar I. Petro (Bulgaristan) Kral Pedro (Kastilya) Kral I. Petro (Aragon

Kaldaz

Kaldaz Hanım, Türk ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrıçası. Başka bir görüşe göre mal (sığır) ve büyükbaş hayvanların koruyucusudur. Emrindeki olan canlılara ''Kaldazın'' adı verilir.

nal

Nal İnsanlara hizmette kullanılan at, eşek, öküz gibi hayvanların tırnak (sınnak)larına takılan demir parçası. Yere tırnakları ile basan bu hayvanların, tırnaklarının bozulması halinde yürümeleri aksar veya hiç yürüyemezler. İnsanın ayakları ayakkabı i...

Vadisseyl Muharebesi

Vadisseyl Muharebesi ya da Vâdiü'l-Mehâzîn Muharebesi, 1578 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlıların müttefiği olan Fas'ın Saadi sultanı Abdülmelik ile Portekiz kralı Sebastião ve Portekizlilerin müttefiği III. Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevekkil'in...

yer sürati

Yer sürati (GS), uçuştaki herhangi bir hava aracının yeryüzü üzerindeki izdüşümünün hızı. GS kısaltması İngilizce ground speed kavramının akronimidir. Havacılıkta yer süratinin hava sürati ile ilişkisinin anlaşılabilmesi için öncelikle şu süratlerin bilin...

Kral Hasan

1929'da dünyaya geldi. Arap dünyasının en uzun ömürlü kralı olan Hasan, 1961'de babası Kral Muhammed'in önemsiz bir ameliyat sırasında vefat etmesinin ardından 32 yaşında tahta geçti. Kral Hasan yönetiminin ilk yıllarında, çeşitli darbe girişimlerinden ku...

Ahmet İnam

1947 yılında Sandıklı’da doğmuştur. 1989 yılından bu yana ODTÜ Felsefe Bölümü’nde profesördür. Mantık, bilim felsefesi, kümeler kuramı, endüktif ve model mantık, dil felsefesi, tarih felsefesi, ahlak, estetik, iletişim felsefesi alanlarında de...