Nas Suresi

Kısaca: Nas Suresi, Kur`an-ı Kerim`in yüz on dördüncü sûresi. ...devamı ☟

Nas Suresi (Arapça: , Kur`an-ı Kerim`in yüz on dördüncü suresi.

Altı ayet, on altı kelime ve yetmiş dokuz harften ibarettir. Mekke`de nazil olmuştur. Felak suresi ile aynı konuyu işleyen sure, bilinen ve bilinmeyen bir takım zararlı şeylerin kötülüğünden Allah`a sığınmayı emretmektedir.

1 De ki: "Sığınırım ben, insanların Rabbine.

2 İnsanların padişahına,

3 İnsanların ilahına:

4 O sinsi vesvesecinin şerrinden.

5 O ki insanların göğüslerine vesveseler (kötü düşünceler) fısıldar.

6 Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah`a sığınırım).

nas suresi

Osmanlıca nas suresi kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Kur'an-ı Kerim'de 114. Sure. (Bak: Muavvezetân)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nas suresi
6 ay önce

Nas Suresi (Arapça: سورة الناس) Kur'an'ın 114. ve son suresidir. Sure 6 ayetten oluşur. Sure ismini her ayetin sonunda yer alan ve insan anlamına gelen...

Nas Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Nas
6 ay önce

hadislere verilen genel ad. Nas, Amerikalı rapçi ve aktör Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 114. suresi National Account Systems (NAS) veya Millî Muhasebe Sistemi...

Nas Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i İmran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Felak suresi
6 ay önce

Felak Suresi (Arapça: سورة الفلق , Surat'ul Falag), Kur'an'ın 113. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur. Fil Suresinden sonra Nas Suresinden önce Mekke'de...

Felak Suresi
Cin Suresi
6 ay önce

sureler (felak-nas) den yarar umulur. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/cin-suresi ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/cin-suresi ^ https://kuran...

Cin Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Sure
6 ay önce

286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Abdullah Bin Mesud
6 ay önce

temayüz etmiştir. Yazdığı mushafında Fatiha suresi dahil edilmemişti. Son İki sureler olan Felak ve Nas sureleri El-Mu'avvizeteyn adı altında tek bir...

Zahirilik
5 ay önce

fıkıhta re'yin yer almaması için Kur'an'dan çeşitli ayetleri (örneğin En'am Suresi 38. ayeti), bazı hadisleri ve sahabe sözlerini delil olarak ortaya atmıştır...

Fıkıh Usûlü
6 ay önce

yapılmasını emrettiği her eylem farzdır. C. İslam'da Allah Ramazan orucunu Bakara suresi 183. ayet ile emretmiştir.[4] D. Ramazan orucu farzdır. Burada B, C ve onlardan...

Fıkıh usí»lü, Alevilik, Arapça, Aslí® deliller, Bakara suresi, Caferiyye, Farz, Fer`í® deliller, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi