Nasureddin tusi

Nasiruddin Tusi, 1201 ile 1274 yıllarında yaşamış Fars veya Türk bilgin islam filozofu. Söz konusu dönem, Moğol istilası sebebiyle Bağdad'da, bir yandan karanlık bir dönem bir yandan da önemli düşünce okullarının kurulduğu ve islam bilim kurumlarının açıldığı bir dönem oldu.

Nasureddin tusi

Nasureddin tusi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Nasirüddin_Tusi

Yanıtlar