Natalia Cumhuriyeti

Natalia Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde, günümüzde Güney Afrika Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan bölgede kurulan kısa ömürlü devlet.

Natalia Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde, günümüzde Güney Afrika Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan bölgede kurulan kısa ömürlü devlet. Natalia Cumhuriyeti kısa bir süre için Afrika'daki Avrupa -özellikle Hollanda- kökenlilerin oluşturduğu grup olan Boerler (Afrikaner) tarafından kurulan ve bağımsızlığı ilan edilen ülke olmuştur. 11 Kasım 1839 tarihinde o dönem Büyük Britanya sömürgesi olan bölgede gerçekleştirilen Kanlı Nehir Meydan Savaşı (Battle of Blood River) neticesinde bölge üzerinde egemenlik kuran Boerler, kurdukları cumhuriyeti ilan ederek, Birleşik Krallık hakimiyetini tanımadıklarını beyan etmiş, bölgenin tek sahibi olmuştur. Güney Afrika'da Hint Okyanusu kıyısında kurulan devlet, bölgenin hakimiyeti koruma adına yerli halk olan Zulular ile zaman zaman çatışmalara girmiş, çoğunda ise başarılı olmuştur. Büyük Britanya bağımsızlık ilanından itibaren ülkenin varlığını hiçbir şekilde kabul etmemiş ve buraya yerleşen Boerlerden bölgeyi terk etmelerini istemiştir. İngiliz yetkililerin bu isteğini yerine getirmeyen Boerler, 1842 yılında şiddetli bir baskın ile yerlerinden uzaklaştırılmak istenmiştir. Tüm bunlara rağmen yenilgiye uğratılamayan Boerler, Congella Meydan Savaşı ile belli bir bölge üzerinde yeniden hakimiyet kurmayı başarsa da, İngilizlerin yeni destek kuvvetler elde etmesi ile bu baskıya dayanamamış ve Birleşik Krallık askeri güçleri 1843 bölgeyi yeniden ilhak ederek hakimiyeti altına almıştır. Bu bölgede yenilgiye uğrayan Boerler bunun üzerine ilerleyen dönemlerde Özgür Orange Devleti ve Transvaal Cumhuriyeti'nin kurulduğu kuzey bölgelere göç etmişlerdir. * Natal Cumhuriyeti ve İngiliz sömürgecilik dönemi (İngilizce) * Natal Cumhuriyeti (İngilizce) Dış bağlantılar * Natalia Cumhuriyeti bayrağı ve açıklaması (İngilizce)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.