naz


naz

Osmanlıca naz kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. * Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. * Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. * Yalvarma, rica.(İşte ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı Uluhiyete karşı secde etmeğe bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; zerrecik kalbini arşa müsavi tutar, katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatı ile iltibas eder; kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, mânâsız hodfüruşluğa ve birçok müşkülâta düşer. L.)

naz

kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve.
şımarıklık.
isteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılan davranış.

naz

(Farsça) Kadın ismi 1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica.

naz

Türkçe naz kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Naz] n. coquetry, coyness, affectation, coquettishness

naz

Türkçe naz kelimesinin Fransızca karşılığı.
simagrée [la]

naz

Türkçe naz kelimesinin Almanca karşılığı.
die Ziererei

Naz (Fishbone) sözleri

Fishbone tarafından Reality Of My Surroundings albümünde söylenen Naz adlı şarkının sözleri.


Got myself a woman
Nasty as can be - nastynasty
When my woman’s time comes
She gets downright dirty with me

’cause I’m a nasty man with a nasty plan
I’m a nasty manhumpin’ and a-bumpin’ anytime I can

Bonin’ is a thang in which overindulgence is never enough
And when the fish ain’t bitin’ life gets frightening
So hang toughhold on to your stuff
The pussycat is playin’ with the ball in the yard
And the dog is biting his bone
Felt so good to the ball the bone got hard
Felt so good it blew the ball apart

My woman’s got a man
Nasty lil ole me - nastynasty
She knows I’m game for anything
And she’ll never set me free

’cause I’m a nasty man with a nasty plan
I’m a nasty manhumpin’ and a-bumpin’ anytime I can

Ain’t nuthin’ I’d rather be doin’
Than hoochie hoochie hoochie gooin’
Ain’t nuthin’ I’d rather be doin’!
Than sweatin’chewin’ and spewin’

When my woman’s all alone
And her nasty man can’t help - nastynasty
She will use her fingers and precious time
To get acquainted with herself

’cause I’m a nasty man with a nasty plan
I’m a nasty manhumpin’ and a-bumpin’ anytime I can

Would you rather be-walking the dog ?
Or petting the cat ?

I like a nasty man
Ain’t nuthin’ I’d rather be doin’

Yanıtlar