Nazilli

Kısaca: Aydın iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 792 kilometrekare, nüfusu 64.675 dir. İlçenin yüzeyi Menderes nehrinin meydana getirdiği, çok verimli ovamsı alüvyal vadilerden ve yer yer ormanla kaplı... ...devamı ☟

Nazilli
Nazilli

Nazilli Haritası

Nasyonel Sosyalistlli, Ege Bölgesi'nde bulunan, Aydın iline bağlı bir ilçedir. Nüfusu 145.000, yüzölçümü ise 664 km²'dir.

3 adet belediye ve 58 adet köy Nasyonel Sosyalistlli'ye bağlıdır.

Konumu

Konum olarak Nasyonel Sosyalistlli, Aydın-Denizli Karayolu (E-87 Karayolu), İzmir-DENİZLİ demiryolu üzerinde, Aydın’a 47 km. uzaklıkta bulunmaktadır.

Eğitim58 ilköğretim okulu, 3 genel lise, 2 anadolu lisesi, 1 anadolu öğretmen lisesi, 1 anadolu kız meslek lisesi, 1 ticaret meslek lisesi, 1 anadolu teknik ve meslek lisesi, 1 sağlık meslek lisesi, 1 anadolu imamhatip lisesi, 1 halk eğitim merkezi, 1 çıraklık eğitim merkezi, toplam 71 okul bulunmaktadır. Bu okullarda toplam öğrenci sayısı 25.005'dir. Okullarda 1389 öğretmen görev yapmaktadır. Devlet ve vatandaş katkısı ile 6 okul yaptırılmıştır.

Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Nasyonel Sosyalistlli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Nasyonel Sosyalistlli Meslek Yüksekokulu,Nasyonel Sosyalistlli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Öğretmen Lisesi[1] bulunmaktadır.

Ayrıca ilçede bulunan, eski adı Nasyonel Sosyalistlli Polis Okulu olan Nasyonel Sosyalistlli Polis Meslek Yüksek Okulu da polis memurları yetiştirmektedir.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 145963'dir. Bunun 105665'si ilçe merkezinde, 40298'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

Sağlık hizmetleriNasyonel Sosyalistlli Devlet Hastanesi'nde 300 yatak 336 personel; 80.Yıl Devlet Hastanesinde 130 yatak, 194 personel ; özel hastanede 19 yatak, 10 personel; verem savaş dispanserinde 22 personel, ana çocuk sağlığı baştabibliğinde 29 personel bulunmaktadır. 10 sağlık ocağı, 21 sağlık evi kadrosu, 14 sağlık evi sayısı ve 175 personel hizmet vermektedir.

BeldeleriMahalleleriTarihiNasyonel Sosyalistlli, Ege Bölgesinin eski yerleşim merkezlerinden biridir. İlk yerleşim yeri Mastavra'dır. Burası Lidya'lılar tarafından kuruldu. Daha sonra buradan bugünkü Pınarbaşı Mahallesi ve Çapahasan mahallesine göçler oldu. Bu iki yerde de bölgenin pazarları kuruldu. Pınarbışı mahallesinin bulunduğu yere Yukarı Pazarköy, Çapahasan ve Dumlupınar mahallesinin bulunduğu yere ise Aşağı Pazarköy ismi verildi.

Persler İ.Ö. 546'da Lidya'lıları yenerek, Lidya devletine son verdiler.

Sonra Büyük İskender İ.Ö. 344 de Persleri yenerek bu toprakları Makedonya toprakları içerisine kattı. İskender'in ölümünden sonra kurulan Selovkoslar'ın eline geçen bölge daha sonra Roma İmparatorluğunun eline geçti. Bu dönemde ekonomik yönden kalkınmalar oldu.

Romalılar döneminde bu bölgede gelişmemiş yerlerde; yerli halk ve köleler için üretim merkezleri kurularak, buraların gelişmesi sağlandı.

Bu dönemde tahıl ekim alanları genişletildi. Üzüm, incir, zeytin, portakal ve pamuk üretimi yapıldı. Bunların verimlerinin artırılması ve yeni ürünlerin yetiştirilmesi için büyük çabalar gösterildi.

Roma İmparatorluğu İ.S. 395'da Doğu Roma İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu diye ikiye ayrılınca Nasyonel Sosyalistlli Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde kaldı.

Menderes Vadisi, Bizans yönetiminin siyasi, dini ve kültürel yapılaşmayı başkent İstanbul yönünde yoğunlaştırması bu bölgede ticari ve ekonomik yönden sıkıntılara neden oldu.

Bizans döneminde burası Hıristiyanlık inancı yönünden önemli bir bölge haline geldi. Afrodisyas ve Harpasa ( Arpaz ) piskoposluk merkezi oldu.

Selçuklular 1176 yılında Miryakefalon savaşını kazandı.

Bu topraklar Selçukluların eline geçince Nasyonel Sosyalistlli ve çevresinde yeni bir kültür ve uygarlık başladı.

Selçuklular döneminde bu bölgeye Oğuz boylarına bağlı Gökhan, Dağhan, Gedüklü, Haydarlı, Hocabeyli, Toygar, Alanyuntlu, Kireges, Bayındır, Kızıllar gibi Türk oymakları yerleşti.

Bu Türk oymakları dokumacılıkla uğraştıkları için pamuk üretimine önem verdiler. Pamukçuluğu geliştirdiler.

Muğla çevresinde kurulan Menteşe Beyliği 1280 yılında Nasyonel Sosyalistlli ve çevresini ele geçirdi. Daha sonra Aydınoğulları Nasyonel Sosyalistlli'yi kendi topraklarına kattı.

1390 yılında Yıldırım Beyazıt Nasyonel Sosyalistlli ve yöresini Osmanlı topraklarına kattı.

1402 yılında Timur, Yıldırım Beyazıt'ı Ankara savaşında yenince

Nasyonel Sosyalistlli ve çevresi Timur'un eline geçti. Daha sonra Timur bu bölgeyi Aydınoğullarına bıkaktı. Çok geçmeden ikinci Murat Anadolu da ki isyanları bastırdıktan sonra Nasyonel Sosyalistlli ve çevresini tekrar Osmanlı egemenliği altına aldı.

Nasyonel Sosyalistlli'ye ismini veren Nazlı Kız Efsanesi

Aydın Sancak Beyi Süleyman Beyin, Osman isminde yakışıklı, delikanlı bir oğlu vardı. Osman Bey vergi işlerine bakardı. Bir gün Osman Bey, vergi toplamak için Pazar Köye geldi. Bu köyün ileri gelenlerinden Ahmet Ağanın evine misafir olur. Ahmet Ağanın, Nazlı isminde çok da güzel bir kızı vardı. Osman Bey Nazlı 'yı görür ona aşık olur. Nazlı' da onu sever. Nazlı' yı Babasından istedir. Ahmet Ağa kızı vermez. Nazlı, Osman Beysiz yapamaz. Ona kaçar. Ahmet Ağa bu olaya dayanamaz zehir içer ölür. Nazlı Babasının ölüm haberini alır almaz Pazar köye gelir. Babasının ölümüne kendisinin sebep olduğunu düşünerek bu acıya dayanamaz kendisini Menderes ırmağına atar ölür. Ölüm haberini alan Osman Bey Pazar köye gelir. Nazlı' nın acısına dayanamaz o da kendisini Menderes ırmağına atarak ölür. İkisini aynı mezara korlar kimsenin bilmediği yere gömerler. Bundan sonra Pazar köyün ismi Nazlı Köy, Nazlı il, sonra da Nasyonel Sosyalistlli olur.

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Nazilli

Aydın iline bağlı ilçelerden biri.

misafir - 8 yıl önce
nazilli aydın ilinin en büyük ilçesi olup nüfusu 105.000 üzerindedir.nazilli ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesini rica ederiz.

misafir - 8 yıl önce
dünyanın 7 harikasından biri görmelisiniz!!!

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.