Örnek, karşılık demektir. Edebiyatta bir şairin manzum bir eserme, başka bir şair tarafından ayni vezinde ve ayni kafiye düzeninde yazılan benzer manzumeye verilen addır. Nazireler, şekil ve muhteva bakımından aslına bağlı kalınarak yapılmalıdır. Nazirecilik, daha çok Divan Edebiyatı'nda moda olmuş ve yaygın bir şekilde, birçok şairler tarafından baş vurulmuştur. Edebiyatımızda nazire yapmaya tanzir denir.

NAZIRE (türkçe) anlamı
1. Mühlet vermek
2. tehir etmek.
NAZIRE (türkçe) anlamı
3. (davranış
4. söz için) karşılık olarak
5. benzetilerek yapılan davranış
6. söz
başka bir koşuk örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan koşuk.
NAZIRE (türkçe) anlamı
7. (Arapça) Kadın ismi 1. Örnek karşılık. 2. Manzum eserde ayrı vezin ve kafiyede benzer olma hali.
NAZIRE (türkçe) ingilizcesi
1. a poem modeled after another poem in respect to both content and form.,
NAZIRE (türkçe) almancası
1. n. Nachdichtung

Nazire hakkında bilgiler

Örnek, karşılık demektir. Edebiyatta bir şairin manzum bir eserme, başka bir şair tarafından ayni vezinde ve ayni kafiye düzeninde yazılan benzer manzumeye verilen addır.

Nazireler, şekil ve muhteva bakımından aslına bağlı kalınarak yapılmalıdır. Nazirecilik, daha çok Divan Edebiyatı'nda moda olmuş ve yaygın bir şekilde, birçok şairler tarafından baş vurulmuştur. Edebiyatımızda nazire yapmaya tanzir denir.

Nazire Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir. Divan edebiyatı nazım türüdür. Kelime Arapça "eş, değer" anlamlarındaki nazir’den gelir. Nazire yazma, tanzir, tanzir etme diye anılır. Nazire geleneği Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. İranlı şairler nazireye cevab adını verirler. Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tezhil veya hezl denir.

Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses tarafından söylenen nazire adlı şarkının sözleri.


yeşil gözlüm senin için neler yapmıştım
aşkım için bütün zorlukları aşmıştım
ama sen kolayı seçtin başkasına gittin
seni seven biri vardı hiç mi görmedin.

içim yanar için için
ağlıyorum bizim için
birde sen vur sevgim için
vur yüzüme

yalan mıydı aşkım dedin
yalan mıydı canım dedin
birde sen vur aşkım için
vur yüzüme


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nazire Karakuş

Nazire Karakuş (d. 1947 Sındırgı, Balıkesir Türkiye), Türk siyasetçi.

ıtri

Itri ( .... - 1712) İstanbul'da doğdu, aynı kentte öldü. Çağdaşlarının, ölümüne tarih düşürmek amacıyla kaleme aldığı mısralar ile, bestelediği yapıtlarda güfte olarak kullandığı şiirlerin yazılış tarihlerine göre, yaklaşık 1630 ile 1640 yılları arasında ...

Nef'i

Türk divan şiirinin en büyük ustalarindan biri olan Nef'î, Erzurum'un Hasankalebucaginda dogdu. Asil adi Ömer'dir. Babasi Ahmed Bey, Kirim Hani Canibeg Giray'in nedimi idi.

Antoloji

Edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir. Yunanca'daki "anthos" (çiçek) ile "legein" (toplamak) kelimelerinden türemiştir. İlk antolojileri Eski Yunanlılar derlemişlerdir. Bilinen ilk antoloji M.Ö. II. yüzyılda derlenmiştir. "Çelenk" adındaki bu ...

Eşref

Eşref divan şairi, hicivci. 1847’de Kırkağaç, Gelenbe’de doğdu. Gelenbevi İsmail Efendinin soyundandır. Gelenbe mahalle mektebinde okudu. Başına buyruk yaşamaya alıştığından, içki sofrasında bir arkadaşını yaraladı. Soruşturmadan kurtulmak için Manisa’ya kaçtı. ...

Tehzil

Zayıflatma, alaya alma, alay şekline koyma manalarına gelir. Edebiyatta ciddi bir esere latife tarzında nazire yazmaya denir. Tehzil'de nükte esastır. Yapılacak nükte, örnek seçilen herhangi bir manzumeyi alaylı bir şekilde taklit etmek suretiyle meydana getirilir. O yüzden tehzil ...

Muhabbetname

Muhabbetname, Harezm Türkçesiyle yazılmış bir yapıttır.Harezmi mahlaslı bir ozan tarafından 754/1352 yılında Hoca Bey adlı birinin isteği üzerine manzum olarak yazılmıştır. Muhabbetname'nin biri Uygur alfabesiyle diğer üçü Arap alfabesiyle olmak üzere dört nüshası vardır.

Daniş

Daniş on dokuzuncu asır divan şairlerinden. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul’da 1805’te doğdu. Babası Silahşoran-ı Hassadan Ali Rifat Beydir. Küçük yaşta öğrenime başlayan Mehmed Daniş’in nerede ve kimlerden okuduğu hakkında bir bilgi yoktur. Zekası ve bilgisiyle tanınan ...

Led Zeppelin

Led Zeppelin, müziğin öncü dörtlüsü, Ekim 1968'de İngiliz gitarist Jimmy Page (d. James Patrick Page, 9 Ocak 1944, Heston, Middlesex, İngiltere) tarafından, önceki grubu Yardbirds'ü dağılmasından sonra kuruldu. John Paul Jones (d.


Maalesef! Bir hata oluştu.

hata oluştu.