Necati

Necati on beşinci asır divan şâirlerinden. Doğum târihi belli değildir. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Edirne’de doğmuştur. Bâzı kaynaklarda savaş esiri olduğu kayıtlıdır. Küçük yaşta şiir kâbiliyetiyle dikkat çekmiştir. Bir süre Kastamonu’da kaldı. Buradayken hattı öğrendi ve şâirlikte şöhreti etrafa yayıldı.

Necati on beşinci asır divan şairlerinden. Doğum tarihi belli değildir. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Edirne’de doğmuştur. Bazı kaynaklarda savaş esiri olduğu kayıtlıdır. Küçük yaşta şiir kabiliyetiyle dikkat çekmiştir. Bir süre Kastamonu’da kaldı. Buradayken hattı öğrendi ve şairlikte şöhreti etrafa yayıldı.

Necati’nin şiirleri Fatih Sultan Mehmed Han tarafından beğenilince, Divan Katibi olarak İstanbul’a çağrıldı. Sultan İkinci Bayezid zamanında da korundu. Şehzade Abdullah’ın Divan Katibi olarak bir süre Karaman’da kaldı. Şehzadenin vefatı üzerine İstanbul’a döndü. Sonra Manisa’da bulunan ŞehzadeMahmud’un Nişancısı olarak vazifelendirildi. Bu şehzadenin de vefatı üzerine İstanbul’a döndü ve bir daha resmi vazife almadı. İstanbul Vefa semtinde bir ev satın alarak, kendisine bağlanan bin akçe ile geçimini devam ettirdi. 1509’da vefat eden Necati. Evinin önüne gömüldü. Fakat günümüzde mezarı kaybolduğundan yeri bilinmemektedir. Mezartaşı Unkapanı’ndaki Manifaturacılar Çarşısındaki avlunun içinde küçük bir bahçededir.

Necati, Şeyhi ve Ahmed Paşadan sonra asrının üçüncü şairidir. Zarif ve tabii Türkçesiyle şiirler yazmıştır. Şiirleri, sade, külfetsiz ve yapmacıktan uzaktır. Devrin sosyal hayatını, ahlak, adalet görüş ve düşünüşlerini, tabiat güzelliklerini, av tasvirlerini anlatan gazeller yazmıştır. O zamanki Müslüman Türk ordularının Rum ülkelerini fethedişlerini şiirlerine konu etmiştir.

Başlıca eseri Divan’ıdır. Divan’da 650 Türkçe gazelle, nat, kaside mersiye, murabba, kıt’a, rubai ve müfred gibi şiirler bulunmaktadır.

Divan’ından bir örnek:

Gazel

Dime kim yarda yok cevr ü cefadan gayrı Ne dilersen bulunur mihr ü vefadan gayrı

Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölicek Bir avuç toprağ atar bad-ı sabadan gayrı

Ne beladur bu ki hal ü hatun aşüfteleri Çeke hecr ateşini bunca beladan gayrı

Diğer anlamları

necati

Osmanlıca necati kelimesinin Türkçe karşılığı.
Kurtulmaya ait, kurtulmakla ilgili.

necati

(Arapça) Erkek ismi - Kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili. Necati 15 asır meşhur Osmanlı şairi olup asıl adı İsa'dır.

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    yegenimiz oldu adını necati koyduk güzel bir isim

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.