Necmüddin Kübra

Necmüddin Kübra (d. 1145 - ö.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Necmüddin Kübra ilgili konular

 • Necmeddin Kübra

  fıkıh, tefsir, hadis âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Tasavvufta Kübreviye (Zehebiye) diye bilinen yolun mürşidi, rehberidir. İsmi,
 • Kübra

  Kübra, Arapçadaki "kbr" kökünden türeyen ve en büyük anlamına gelen kız adıdır.
 • Dahve Vakti

  Dahve Vakti (Dahve-i Kübra); kaba kuşluk. Oruç müddetinin yarısı. Yaklaşık öğleden bir saat evvelki vakit. Şer’i gündüz müddetinin, ya
 • Armagedon

  Melhame-i Kübra (Büyük Kıyım), kelime manası olarak "çok büyük ve çok kanlı" anlamına gelmektedir. İbranicede har-megido, Megido dağıd
 • Köhne Ürgenç

  Türkmenistan`ın kuzeydoğusunda Ceyhun nehrinin güney kıyısında Taşoğuz ilinde yer alan ortaçağ harabelerinin adıdır.
 • Necmüddin Kübra

  Necmüddin Kübra (d. 1145 - ö.