Nedensellik (fizik)

Nedensellik sebep ve sonuçlar arası ilişkileri açıklar, -özellikle fizik için- tüm pozitif bilimler için esansiyeldir. Aynı zamanda felsefe, bilgisayar bilimleri, ve istatistik perspektifleri açısından da bakılabilir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: nedensellik (fizik), bilgisayar bilimleri, bilim, felsefe, fizik, taslak, i̇statistik

İlgili konuları ara

bilgisayar bilimleri bilim felsefe fizik i̇statistik
...

Okuma Önerileri

Mukadderat
3 yıl önce

Mukadderat terimi çeşitli inanç sistemlerinde, mistisizmde ve kimi felsefi akımlarda farklı anlamlarda kullanılmış bir terimdir. Terimin genel

Mukadderat, Fatalizm, Nedensellik, Spiritüalizm Portalı, Yaşam planı, Yüksek idare mekanizması, İlahi irade yasaları
Metafizik
2 yıl önce

Etimoloji ve Tarihçe Metafizik terimini ilk olarak Aristo'nun eserlerini kendine göre düzenleyen Yunan Peripatetik filozof Rodos'lu Andronicus'un,

Metafizik, Aristoteles, Bilim felsefesi, Dil felsefesi, Din felsefesi, Etimoloji, Evrensel, Felsefe, Felsefe Portalı, Ontoloji, Tanrı
Din felsefesi
3 yıl önce

Din felsefesi, dinin kendiliğinden varoluşsal hareketi için bir tür rasyonel bir meşrulaştırma sağlar. Kutsallık, Tanrı, kurtuluş, ibâdet,

Din felsefesi, Ayin, Dua, Felsefe, Felsefe Portalı, Kurban, Kurtuluş, Tanrı, Taslak, Sembol, Kutsal
Pragmatizm
2 yıl önce

Felsefede Faydacılık ya da Pragmatizm hem iyinin teorisi hem de doğrunun teorisidir. İyinin teorisi olarak faydacılık refahcıdır (welfarist).

Faydacılık, Pragmatizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi
Nedensellik
1 yıl önce

Nedensellik ya da determinizm, genel olarak nedensellik ilkesi olarak bilinen ve olay ve olguların birbirine belirli bir şekilde bağlı olması, he

Nedensellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl, 20. yüzyıl felsefesi, Agnostisizm, Albert Einstein, Analitik felsefe, Animizm, Antik Çağ felsefesi
Termodinamik
3 yıl önce

Enerji ve enerji dönüşümlerini, entropiyi ve burada maddenin fizikî özellikleri arasındaki bağıntıları inceleyen bir ilim. Termodinamik fi

Termodinamik, 1837, 1894, 1931, Devridaim makinası, Difüzyon, Enerji, Entalpi, Entropi, Homer Simpson, Isı
Kritisizm
3 yıl önce

(Os. Tenkîdîye mezhebi, Mesleki intikadîye, Felsefei intikadîye; Fr Criticisme, Al. Kriticismus, İng. Criticism, İt. Criticismo) Alman düşün

Psikoloji
2 yıl önce

Psikolji, Psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür, insan ruhunun, özünü, değişik durumlar

Psikoloji, Algılama, Davranışçılık, Dil, Dilbilim, Gestalt psikolojisi, Gramer, Hafıza, Kısa dönem hafıza, Leipzig, Mantık
Sapma
2 yıl önce

Sapma, genel olarak yön değiştirme anlamına gelmektedir. Herhangi bir referans noktasına göre belli bir açıyla seyreden bir cismin seyir açı

Felsefe
1 yıl önce

Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya ko

Felsefe, 12. yüzyıl, Ahlak, Analitik felsefe, Analiz, Aristo, Astronomi, Batı felsefesi, Bertrand Russell, Bilgi, Bilim felsefesi
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.