Nedim

Kısaca: Asıl adı Ahmed olan Nedim, 1681’de İstanbul’da doğdu. Düzenli bir medrese öğrenimi görerek Arapça ve Farsça öğrendi. Müderrislik ve mahkeme naipliği yaptı. III. Ahmed dönemi saray eğlencelerinin başlıca simalarından biri oldu. Aşırı içki içti. Patrona ayaklanması sırasında isyancılardan kaçarken damdan düşerek öldü. (1730 İstanbul) Üstün sanat anlayışıyla şiirlerini tasavvuftan sıyırarak eski şiirin dar ve köhne dünyasını yinelemekten kurtulan bir şair olan Nedim, temel olarak evreni ...devamı ☟

nedim
Nedim

Asıl adı Ahmed olan Nedim, 1681’de İstanbul’da doğdu. Düzenli bir medrese öğrenimi görerek Arapça ve Farsça öğrendi. Müderrislik ve mahkeme naipliği yaptı. III. Ahmed dönemi saray eğlencelerinin başlıca simalarından biri oldu. Aşırı içki içti. Patrona ayaklanması sırasında isyancılardan kaçarken damdan düşerek öldü. (1730 İstanbul) Üstün sanat anlayışıyla şiirlerini tasavvuftan sıyırarak eski şiirin dar ve köhne dünyasını yinelemekten kurtulan bir şair olan Nedim, temel olarak evrenin düzeninin insan tarafından anlaşılamayacağı görüşünü benimsemiş, dine dayalı görüşlere karşı çıkmıştır. Nedim şiirlerinde felsefe yapmaz. Şiirleri yaşamak ve sevmekle ilgilidir. Diğer divan şiirlerinin çoğu gibi kötümser değildir, neşeli yaradılışı ve hayata bağlılığıyla hiç karamsarlığa düşmemiş, bu dünyaya bağlanmıştır. Hayat onun için sevmek, eğlenmek ve gününü gün etmekten başka bir şey değildir. İçki ve eğlenceye aşırı biçimde düşkündür. Nedim’e göre yaşamak, dünya nimetlerinden yararlanmak insanın en doğal hakkıdır. Sürekli softalara çatmış, hayatın bütün zevk ve nimetleriyle yaşanması gerektiğine inanmıştır.

Eski şiirimize yeni bir ruh ve yeni bir söyleyiş getirme başarısını göstermiş olan Nedim bu dünyaya ve hayata son derece bağlı olması nedeniyle şiirlerinde yaşadıklarını ve günlük aşk izlenimlerini yansıtmış, kendisini divan şiirinin soyut dünyasından kurtararak sürekli gerçeğe bakmıştır. Şiiri hiçbir zaman hüner ve marifet gösterme, kelime oyunu biçiminde görmemiş, yapmacıklı ve soğuk anlatım biçimlerinden kaçmış, az, içten, nitelikli ürünler vermeye özen göstermiştir.

Nedim, divan edebiyatında çığır açmış bir şairdir. O devrin şairleri onu pek az anlamış, gerçek değerini ölümünden sonra takdir etmişlerdir. Kendisinden sonra gelenler etkisinden kurtulamamıştır. Nedim gerçek yaşamın sesini duyurmuş, yaşadığı devri, Türkçe’nin doğal ve yetkin nazım dilini etkisiz biçimde yansıtmıştır.

Nedim’in başlıca özelliklerinden biri de İstanbul şivesini kullanmış olmasıdır. Daha önceki yüzyıllarda, Divan şiirinin ortak söylenişi dışında , Baki, Şeyhülislam Yahya, Naili vb. gibi bazı şairler tarafından zaman zaman kullanıldığını gördüğümüz İstanbul şivesi XVIII. yüzyılda doğal bir akım halini almış ve Nedim bu akımın bilinçli ve en büyük temsilcisi olarak kabul edilmiştir.

NEDİM’İN ŞİİRLERİNDE SEVGİLİYİ BENZETTİĞİ UNSURLAR

Bir güzelin boyu için;
	Nazı ab etmiş de bir fevvare resm etmiş hayal
	İşte ol sudur atılmış kametin olmuş senin


İnceliği için;
	Haddeden geçmiş nezaket yal ü bal olmuş sana


Kokusu ve nazı için;
	Buy-i gül taktir olunmuş nazın işlenmiş ucu
	Biri olmuş hoy birisi dest-mal olmuş sana 


	“Hurşid pençesin mi takınmış cebine
	 Ol zülf-i zerden dökülen tarler midir” 
Beytinde sarı saçlı bir güzelden;

	“Değil çeşm-i kebud ol ebruvanın zir-i takında 
	 İki avare kumridir ki gelmiş aşiyan tutmuş”


“Zülf ü külahı verdi halel Mağrib ü Fes’e
	 Çeşm-i kebudu saldı akın mülk-i Çerkes’e” 
Beyitlerinde mavi gözlü bir dilberden;


	“Şive-i güftarı hemşiren mi öğretti sana
	 Her sözün şirin-zebanım canıma can oldu hep”
Beytinde hemşiresi gibi konuşan bir güzelden bahseder. Bir gün

	“Sinemi deldi bugün afet-i çar-pareli
	 Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hareli
şarkısında tarif ettiği bir güzele tutulur. Bir başka gün

	“Dili naks-aver eder sabr edemem ma-hasali
	 Yüreğim oynadı gördükte o çengi güzeli
	 Al eteklik olalı cüy-i murad üzre habab
	 Ber-heva etti dili nağme-i der ten Yaleli
beytinde söylediği bir çengi güzelin raksı yüreğini oynatır.

Ey kaşı yay yüzün beri dönmez misin dahi
	Ey gurre-i ümid görünmez misin dahi
Beytinde yay kaşlı sevgilinin yüzünü ondan sakladığından şikayetçi.

Sinede evvel ne muhrik arzular var idi
	Lebde ser-keş ahlar ateşli hular var idi


	Böyle bi-halet değildi gördüğüm sahra-yi aşk
	Anda mecnun bidler divane cular var idi


	Ben bugün bir nev-bahar-ı hüsn ü an seyr eyledim 
	Tarf-ı destarında sünbül gibi mular var idi


	...
Gazelinde sevgiliyi bir güzellik ilkbaharına benzetiyor. Sevgilinin saçlarına sümbül diyor.

	Bus-i la’lin şöle sir-ab-ı zülal eyler beni
	Kim gören ab-ı hayat içmiş hayal eder beni
Beytinde sevgilinin onun ömrünü uzattığını, sevgiliyi öptüğünde hayat suyu içmiş gibi olduğunu söylüyor.

	Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni
	Kim yetiştirdi bu güne servden bala seni
Beytinde sevgiliyi bir naz sarhoşuna benzetiyor. Sevgilinin boyu için de selviye benzetiyor.

	Sandım olmuş ceste ber fevvare-i ab-ı hayat
	Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesna seni
Beytinde boyundan dolayı sevgiliyi hayat suyu saçıyormuş, ömrü uzatıyormuş gibi görüyor.

	Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nalanınım
           Mest-i medhuş-i temaşa-yi leb-i handanınam	


  	“Bana kul olsun” deyü hacetne ferman etmeğe
	Ben senin çoktan efendim bende-i fermanınam


	Har isem de gülşen-i hüsnünde harım ben hele
	Hak isem de bari hak-i rah-ı müşk-efşanınam


	Olsam üftade gubar-asa yine pest olmasam
	Çünki ey sevr-i bülend üftade-i damarınınam


	Laleler sagarların pür kılmak ister sakiya
	Ben dahi muhtac-ı lutf u talib-i ihsanınam


	Sen demişsin kim “kimin hayranıdır bilmem Nedim”
	Nazenimin pek bilirsin kim senin hayranınam


Nedim bu gazelinde sevgilinin gülüşünü güle kendini ise inleyen bülbüle benzetiyor. Sevgilinin gülen dudaklarının sarhoşu olduğunu söylüyor.Sevgiliye kul olduğunu bunu ferman etmesine gerek olmadığını, diken ise güzelliğinin gül bahçesinde diken olduğunu toprak ise misk saçan yolunun toprağı olduğunu söylüyor. 4. beyitte kendisini toza sevgiliyi selvi ağacına benzetiyor. Son beyitte nazlı sevgilisinin hayranı olduğunu belirtiyor.

nedim

Osmanlıca nedim kelimesinin Türkçe karşılığı.
(C.: Nedmân - Nüdemâ) Sohbet arkadaşı, meclis arkadaşı. * Tatlı konuşan. Güzel hikâye anlatan. * Büyük kişileri hikâye ve fıkralarıyla eğlendiren.

nedim

Türkçe nedim kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Nedim] n. courtier

nedim

arkadaş, yakın dost.
büyük orundaki kimseleri hoş sözlerle, fıkra ve öykülerle eğlendiren kimse.

nedim

Türkçe nedim kelimesinin Fransızca karşılığı.
(sarayda) courtisan [le]

nedim

(Arapça) Erkek ismi 1. Meclis arkadaşı, sohbet arkadaşı. 2. Büyükleri fıkra ve hikayeleri ile eğlendiren. Güzel hikayeler anlatan, tatlı konuşan. - Nedim Osmanlı şairlerinden. Asıl adı Ahmed'tir. Lale devri şairlerindendir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nedim
3 yıl önce

2.bas. 2005) Nedim Divanı. İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., ISBN 975-10-2225-8. Macit, Muhsin; Doç. Dr., ed. (1997) Nedim Divani, İstanbul:Akdağ...

Nedim, 1681, 1730, 18. yüzyıl, Arapça, III. Ahmed, Lale Devri, Medrese, Müderris, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Patrona Halil İsyanı
Nedim Günar
6 yıl önce

Mackolik] TFF.org'da Nedim Günar Mackolik.com'da Nedim Günar Mackolik.com'da antrenör Nedim Günar FIFA Resmî İnternet Sitesi - Futbolcu Nedim Günar Profili...

Mahmud Nedim Paşa
3 yıl önce

Mahmud Nedim Paşa'nın Rusya yakınlığını bildiği için ve bu yakınlık dolayısıyla bu isyana Rusya'nın karışmasını önleyeceğini sandığı için Mahmud Nedim Paşa'yı...

Mahmud Nedim Paşa, Mahmud Nedim Paşa
Nedim Saban
3 yıl önce

Nedim Saban (d. 1967, İstanbul), Yahudi asıllı Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Türkiye Musevilerinin eski hahambaşı Rafael Saban'ın torunudur. Tiyatroya...

Nedim Saban, 1967, A.B.D, ATV, Anadolu, Kanal D, Rafael Saban, Robert Koleji, Show TV, Star, Tiyatro
Nedim Ökmen
6 yıl önce

Nedim Ökmen (1908, Kilis - 2 Şubat, 1967), Türk siyasetçidir. Mülkiye Okulu'nu bitirdi. Maliye Baş Müfettişliği, IX., X. Dönem Kahramanmaraş, XI. Dönem...

Nedim í–kmen, 17 Mayıs, 1908, 1951, 1954, 1955, 1957, 1960, 1967, 25 Kasım, 27 Mayıs
Nedim Yücel
3 yıl önce

Nedim Yücel, (22 Nisan 1979 İstanbul) Türk basketbolcudur. Basketbola 1991 yılında Beşiktaş’ın alt yapısında basketbola başlayan Nedim Yücel, sadece bir...

Nedim Yücel, 1979, 1991, 22 Nisan, Beşiktaş Basketbol Takımı, Beşiktaş Colaturka, Forvet, Karşıyaka, Pınar Karşıyaka, İstanbul
Nedim Günsür
6 yıl önce

Nedim Günsür (1924, Ayvalık - 13 Kasım 1994, İzmir) “Tüm nesnelere sevgiyle yaklaşan ressam” olarak nitelenen ve naif özellikler de taşıyan figüratif...

Nedim Günsür, 13 Kasım, 1924, 1994, Ayvalık, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Güzel Sanatlar Akademisi, Matisse, Paris, Picasso, İstanbul
Nedim Kaleci
6 yıl önce

Nedim Kaleci (d. 1 Ocak 1900 - ö. 23 Temmuz 1981), Türk eski millî futbolcu ve yönetici. Futbola İstanbul'un Altınordu İdman Yurdu takımında başladı ve...

Nedim Kaleci, 1900, 1923, 1925, 1926, 1980, 26 Ekim, Altınordu İdman Yurdu, Fenerbahçe, Romanya, Türkiye Futbol Federasyonu