Nef'i

Kısaca: Türk divan şiirinin en büyük ustalarindan biri olan Nef'î, Erzurum'un Hasankalebucaginda dogdu. Asil adi Ömer'dir. Babasi Ahmed Bey, Kirim Hani Canibeg Giray'in nedimi idi. ...devamı ☟

nef'i
Nef'i

Türk divan şiirinin en büyük ustalarindan biri olan Nef'i, Erzurum'un Hasankalebucaginda dogdu. Asil adi Ömer'dir. Babasi Ahmed Bey, Kirim Hani Canibeg Giray'in nedimi idi. Kırım Hani'na sundugu kaside ve siirlerden onun da bir sair oldugu anlasiliyor. Dogum tarihi kesin degildir.

Iyi bir ögrenim görmüs olan Nef'i, Arapça ve Farsça biliyordu. Kirim Hani'nm tavsiyesiyle Sadrazam Kuyucu Murad Pasa onu himayesine almis ve istanbul'a göndermistir, istanbul'a gelince I. Ahmed'e sundugu kasidelerle dikkati çeken Nef'i kisa zamanda meshur olmustur. "Nef'i" mahlasini ona dostu ve koruyucu olan tarihçi Gelibolulu ÂH takmistir.

II. Osman, I. Mustafa ve IV. Murad devirlerinde İstanbul'da yasayan Nef'i, en çok IV. Murad devrinde itibar görmüs, söhret kazanmis, yine onun devrinde Bayram Pasa tarafindan bogdurulmustur.

Nef'i'nin bogulmasina çok sert ve keskin hicivleri sebep oldu. O hiciv edebiyatinin bir kurbani, bir mazlum kahramanidir. Gerçi bazi hicivleri 'yergi' niteligini asip 'sövgü' halini almistir, yerdigi kisiler de devletin en üst kademedeki yöneticileridir ama, o çaga özgü ortam ve anlayisa ragmen, bu akibeti hakketmemistir.

Nef'i, padisahtan baska bütün devlet adamlarini çok agir .sekilde hicvederek onlari kizdirmis, kendine düsman etmistir. Nef1 i'ye karsi duyulan ortak kini, sagliginda yazilmis su Farsça beyit çok iyi gösterir: "Adi Nef'i olan o hicivci sairin öldürülmesi, tipki engerek yilaninin öldürülmesi gibi, her dört mezhepte vaciptir."

Nef'i hicivlerini "Siham-i Kaza" (Alinyazisi Oklari) adli eserinde toplamisti. IV. Murad bir gün Besiktas'taki sarayinda bu eseri okurken tahtin yakinina bir yildirim düsmüs, padisah da bunu bir ugursuzluk saymisti. Nef'i'yi huzuruna getirterek artik hiciv yapmamasini tenbih etmisti. Bu olay üzerine devrin sairleri su beyti söylemislerdir:

Gökten nazire indi siham'i kazasina Nef'i diliyle ugradi Hakk'in belasina.

Nef'i tövbe etmisti, ama aliskanlik yüzünden sözünü tutamamis, sadaret kaymakami Bayram Pasa için agir bir hiciv yazmaktan kendini alamamisti. Bunu haber alan padisah Nef'i'yi çagirtmis, yeni bir hicvi olup olmadigini sormus, o da sunturlu bir küfür gibi olan hicvini cebinden çikarip padisaha göstermisti. Sultan IV. Murad önce hicviyesini keyifle dinlemis, ama ayni hicvi Bayram Pasa1 ya gösterince, onun yalvarmalarina dayanamayarak Nef'i'yi ona teslim etmisti. Bayram Pasada bir fetva alarak büyük sairi bogdurmus ve cesedini denize attirmisti.

Nef'i'nin iki üstün özelligi vardir: Birinci .özelligi, siirlerindeki ihtisamli ahenktir. Onun misralarinda söz ve ses en güzel sekilde anlasir ve kulakta hos yankilar uyandirir, ikinci özelligi mecazlarindaki zenginlik, genislik ve yüceliktir. Övgü ve yergilerinde en asiri hayalleri en güzel bir ses ve üslup içinde verebilmektedir.

Eserleri: Nef'i'nin biri Türkçe digeri Farsça iki Divan'i, hicviyelerini biraraya toplayan "Siham-i Kaza" adli bir eseri ve "Tuhfet-ül ussak" adli 97 beyitlik Farsça bir kasidesi vardir.

Türkçe Divan'i 1 naat, 57 kaside, 119 gazel ile çesitli kitalardan ve 15 rubaiden meydana gelir.

nef'i

Osmanlıca nef'i kelimesinin Türkçe karşılığı.
Menfaat ile alâkalı, faydacı. * Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum - Hasankale'li olup İstanbul'da yaşamış bir şâirin adıdır. 1634'de 4. Murad devrinde bir hicviyesinden dolayı boğdurulup denize atılmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

nef'i Resimleri

Nef'i
6 ay önce

Şeyhülislam Yahya Efendi Nef'i yi öven ancak içeriğinde Nef'i ye kâfir diyen bir kıt'a söylemiştir. Nef'i de buna karşılık olarak; diyerek cevap vermiştir.[kaynak...

Nef'i, Arapça, Divan(edebiyat), Fars, Farsça, Hicviye, Kaside, İstanbul, 4.Murad, Vezir Bayram Paşa, Siham-ı Kaza
Nef (harf)
6 ay önce

Nef, sağır kef, kêf-î nûni ya da nazal n (ڭ), Osmanlı alfabesinin 28. harfidir. Arap alfabesinin orijinalinde bulunmayıp sonradan eklenmiştir. Bu harf...

Bayram Paşa
6 ay önce

sırasında şair Nef'i'yi idamı ettirmesi ile de tanınmaktadır. IV. Murad'ın, Nef'i'den bir daha hicvıye yazmaması istemesinden sonra Nef'i, sözünü tutmamış...

Bayrampaşa
Nefis
6 ay önce

Tezkîye ya da Nefîs Terbiyesi/Temizliği İslam dini ve tasavvuf terimi. Nefsin temizlenip günâhlardan arındırılması, sâf, pâk, ve olgun hale getirilmesi...

Nefis, Allah, Arapça, Taslak, İslam
Taşlama (edebiyat)
6 ay önce

Mâlikî mezhebim benim zîrâ, İtîkâdımca kelb tâhirdir." Nef'i "Şimdi hayli sühan-verûn içre Nef’î mânendi var mı bir şair Sözleri Seba-i Muallâka’dır İmrülkays...

Bazilika
6 ay önce

gösterirken Erken Hristiyan ve Orta Çağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan (yan nef), galerili veya galerisiz kilise anlamında kullanılmıştır. Bazilikal planda...

Bazilika, Hristiyanlık, Kilise, Taslak
Satirik Şiir
6 ay önce

Edebiyatında Taşlama, Yeni Edebiyatımızda ise yergi adı verilir. Edebiyatımızda Nef'i, Seyrani, Ziya Paşa, Neyzen Tevfik, Orhan Veli Kanık bu tür şiir örnekleri...

Satirik şiir, Satirik şiir
Ayasofya
6 ay önce

sütunlarla üç nefe ayrılmış durumdadır: Orta nef (naos, ana salon) güney nef (ana nefin sağında) ve kuzey nef (ana nefin solunda). Sağdaki güney nefinde de tavan...

Ayasofya Müzesi, Sultan Ahmed Camii, İstanbul, Tarih, Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu, İstanbul'un Fethi, İslamiyet, Hıristiyanlık